Марксистське економічне вчення

Основою економічного вчення Маркса служить теорія про додаткову вартість, виробництво і привласнення якої здійснюється за допомогою експлуатації найманих робітників капіталом.

У процесі накопичення відбувається, з одного боку, концентрація і централізація капіталу, усуспільнення виробництва, з іншого – посилюються соціально економічні протиріччя суспільства.

Основне протиріччя капіталізму – між суспільним характером виробництва і приватною формою привласнення – досягає найбільшої гостроти з переростанням капіталізму епохи вільної конкуренції в імперіалізм.

Зростання державно-монополістичного капіталізму в умовах науково-технічної революції відображає прагнення ринкової системи пристосуватися до мінливої історичної обстановці.

ПОДІЛИТИСЯ: