Функції стандартизації

Стандартизація виконує ряд основних функцій.

Проведення стандартизації необхідно для досягнення соціальних і техніко-економічних цілей.

Основні функції стандартизації

Виділяють кілька функцій стандартизації:

 • упорядкування;
 • охоронну;
 • комунікативну;
 • ресурсозберігаючу;
 • інформаційну;
 • цивілізуючу;
 • функція нормотворчості і правозастосування.

У розвинених державах світу стандартизація на 73 відсотки вирішує економічні питання, на 12 відсотків – соціальні, на 9 відсотків – інформаційні і на 5 відсотків – комунікативні.

Соціальна або охоронна функція полягає в забезпеченні безпеки всіх споживачів продукції або послуг, а також виробників продукції та державних органів управління. Стандартизація призводить до взаємного об’єднання зусиль представників суспільства щодо захисту навколишнього середовища від різних впливів техногенного походження.

Функція упорядкування полягає в подоланні різноманіття об’єктів стандартизації. Нерідко присутній непотрібне кількість товарів і послуг, роздута номенклатура продукції і документації. Необхідно, користуючись методами уніфікації та іншими способами, максимально і ефективно спростити і обмежити нерозумне різноманіття. Упорядкування об’єкта позитивно впливає на його якість, він набагато адекватніше вписується в навколишню дійсність і відповідає встановленим нормам, законам і вимогам.

При здійсненні комунікативної функції стандартизації спостерігається забезпечення спілкування і взаємодії людей між собою. Особливий результат можна спостерігати на рівні фахівців однієї або кількох суміжних галузей економіки. Вони використовують документальні засоби обміну інформацією, користуються особистим обміном досвіду, а також використовують апаратні системи зв’язку, канали передачі повідомлень і інші сучасні комунікаційні можливості. Така функція спрямована на ефективне подолання бар’єрів у торговельній діяльності, а також в сфері сприяння економічному співробітництву та зв’язків в науково-технічну діяльність.

Ресурсозберігаюча функція спрямована на збереження обмеженої кількості матеріальних, природних, трудових, енергетичних та інших видів ресурсів. Вона полягає в використанні обґрунтованих обмежень на витрачання певних ресурсів. Ці норми закріплені в стандартах різної категорії.

Інформаційна функція полягає в проведенні стандартизації та відсилання в договірних зобов’язаннях на певний стандарт. Стандартизацією забезпечується все різноманіття матеріального виробництва, розвиток науки і техніки. Її втілення можна знайти в нормативних документах, зразках, еталонах заходів, в тому числі стандартах продукції. Каталоги продукції є носіями цінної технічної та управлінської інформації. Посилання на стандарт при укладанні договорів гарантує отримання повної інформації про товар і послуги, адже головною умовою договірних відносин є якісність товарів і послуг.

Цивілізуюча функція полягає в підвищенні якості продукції та послуг як складової якості життя людини. Жорсткість позиції держави в стандартах щодо вмісту шкідливих речовин в харчових продуктах, воді, сигаретах безпосередньо регулює можливість тривалості життя населення. Стандарти повинні відображати загальну дійсну ступінь розвитку суспільства і держави. Цим характеризується рівень розвитку цивілізації.

Функція нормотворчості і застосування права проявляється в узаконення вимог до об’єктів стандартизації. Вона виражається у формі обов’язкового стандарту і його загальне застосування. У цьому випадку документ починає мати юридичну силу. Дотримання обов’язкових вимог і правил забезпечуються різними примусовими заходами впливу, санкціями, а також можливістю нести адміністративну та кримінальну відповідальність.

Завдання стандартизації

Виділяє наступні завдання проведення стандартизації:

 • встановлення ефективних вимог до якості продукції та номенклатурі документів, щоб забезпечити задоволення законних інтересів всіх сторін діяльності;
 • забезпечення безпеки споживача і держави для життя, здоров’я, майна і навколишнього середовища;
 • встановлення оптимального взаєморозуміння між об’єктами стандартизації, в тому числі, продавцями, споживачами, розробниками і виробниками;
 • узгодження різних показників і технічних характеристик продукції або послуг з її елементами, виробами, запасними частинами, матеріалами та сировиною;
 • установка вимог по необхідної технічної, конструктивної, електричної, електромагнітної, програмної, інформаційної сумісності;
 • встановлення вимог щодо взаємозамінності продукції;
 • проведення робіт по встановленню метрологічних норм, правил, положень та вимог;
 • встановлення вимог до технологічних процесів;
 • зниження трудомісткості, матеріаломісткості та забезпечення застосування маловідходних технологій;
 • проведення заходів по уніфікації на основі встановлення і застосування параметричних, базових конструкцій, типорозмірний рядів, а також інших конструктивно-уніфікованих блочних та модульних складових частин виробів;
 • створення і ведення систем техніко-економічної інформації та кодування класифікації;
 • встановлення метрологічних вимог, норм, правил і положень;
 • створення каталогізувати системи, призначеної для забезпечення споживачів інформацією про номенклатуру та основні показники продукції;
 • нормативне забезпечення державних соціально-економічних, міждержавних і науково-технічних проектів і програм, а також інфраструктурних транспортних комплексів, що забезпечують безпеку в області оборони, зв’язку, охорони навколишнього середовища, контролю довкілля, безпеки населення;
 • проведення сприяння в реалізації законодавства України методами і засобами стандартизації.

Виконання функцій стандартизації

Організацію робіт по стандартизації та здійснення функцій стандартизації виробляє національний орган України по стандартизації (Росстандарт).

Функції і завдання досягаються шляхом затвердження національних стандартів, розробки програми по створенню національних стандартів, організації експертиз проектів національних стандартів і міжнародних стандартів, забезпечення відповідності національної системи стандартизації інтересам національної економіки, участі в розробці міжнародних стандартів, створення технічних комітетів зі стандартизації та здійснення інших функцій.

ПОДІЛИТИСЯ: