Чому важливо знати походження слів?

Кожне слово має свою історію. Тільки на перший погляд здається, що всі слова належать лише даному мови. Насправді склад мови досить складний: в ньому присутні запозичення, застарілі слова, архаїзми.
Вивченням їх походження займається особлива наука – етимологія. Її назва походить від грецьких слів – etymon (значення) і logos (вчення, наука). Вона виникла ще в Стародавній Греції. Правда, до XVIII століття переважали переважно наївні пояснення походження слів, часто по якомусь зовнішньому подобою. Зрозуміло, що порівняння за випадковими ознаками рідко давало правильне пояснення.
Сучасна етимологія ґрунтується на законах розвитку мови і на зіставленні близьких за значенням слів з різних мов. Знання законів, за якими утворюються слова, дозволяє етимологам реконструювати ряди слів, утворених від спільного кореня. Включення в такий ряд слова з незрозумілим походженням допомагає встановити те джерело, від якого воно було утворено.
Ось, наприклад, слово «каракатиця». У сучасній російській мові близькими до нього є слова «курка» і «дівиця». Вони показують, що слово «каракатиця» має відбуватися від прикметника «Каракат». Порівняння з добре відомим російським словом «волосатий» (коротка форма прикметника «волосатий») показує, що прикметник «Каракат» також повинно мати значення надлишку чогось.
У російській мові немає слова «корок», але враховуючи, що в болгарському та польською мовами є слово «крак» – нога, ми можемо прийти до висновку, що слово «каракатиця» означає «багатоніжка».
Знання походження слова допомагає не тільки зрозуміти його значення, а й правильно вживати його в мові, грамотно схиляти або відмінювати, поєднувати в реченні з іншими частинами мови.

ПОДІЛИТИСЯ: