Чим відрізняються органічні речовини від неорганічних?

У хімії традиційно прийнято виділяти 2 типу речовин – органічні і неорганічні. У чому полягає їх специфіка? Чим відрізняються органічні речовини від неорганічних?

Що являють собою органічні речовини?

Поняття «органічні речовини» в хімії відповідає з’єднанням, які в більшості своїй характеризуються:

 • щодо складним молекулярною будовою;
 • невисокими температурами плавлення;
 • Здатність до розпаду під дією високих температур (з утворенням в багатьох випадках вуглекислого газу і води);
 • наявністю вуглецю і водню в молекулах;
 • в багатьох випадках – дуже великою молекулярною масою;
 • біологічним походженням.

Поширені органічні речовини – білки, вуглеводи, ліпіди. Всього в сучасній хімії класифіковано порядку 18 млн відповідних з’єднань. Як вважають дослідники, саме через наявність в молекулах органічних речовин вуглецю можливо настільки величезна їх різноманітність. Даний хімічний елемент здатний утворювати найширший спектр зв’язків з іншими елементами.

Головним чином тільки органічних речовин властива ізомерія – формування з’єднань з однаковим набором атомів в молекулах, але різним їх розташуванням, внаслідок чого утворюються фактично різні речовини з точки зору фізичних і хімічних властивостей.

Так, в числі найпоширеніших ізомерів – глюкоза і фруктоза. Вони складаються з молекул з однаковим набором атомів, але з різним розташуванням. За основними властивостями глюкоза і фруктоза збігаються, а й відмінностей між ними також досить багато, і тому вони розглядаються як 2 різних речовини.

Що являють собою неорганічні речовини?

Поняття «неорганічні речовини» в хімії відповідає з’єднанням, які характеризуються, в свою чергу:

 • відносно простим молекулярною будовою;
 • в ряді випадків – дуже високими температурами плавлення;
 • в багатьох випадках – вкрай утрудненою до розпаду (наприклад, в силу вихідної простоти структури);
 • відносно невеликий молекулярної масою.

Вуглець і водень присутні далеко не у всіх неорганічних з’єднаннях. Не завжди відповідні речовини мають біологічне походження.

Неорганічних сполук в сучасній хімії класифіковано відчутно менше, ніж органічних, – близько 100 тис. Ізомерія для даних речовин не властива.

Одне з найпоширеніших у світі неорганічних речовин – вода. Її молекула складається з атомів кисню і водню, які окремо – як гази – також можуть розглядатися як неорганічні речовини. Інші часто зустрічаються типи відповідних речовин – метали, солі, різні бінарні сполуки.

Різниця між органічними і неорганічними речовинами
Є не одна відмінність органічних речовин від неорганічних. Різницю між ними можна простежити з точки зору:

 • молекулярної структури;
 • температур плавлення, розкладання;
 • молекулярної маси;
 • наявності вуглецю і водню в молекулі;
 • походження.

Загальна кількість неорганічних речовин – 100 тис. – Помітно поступається числу органічних – 18 млн, якщо слідувати поширеним в сучасній хімії класифікацій.

...
ПОДІЛИТИСЯ: