Чим відрізняється знання від пізнання?

У філософії і багатьох інших науках часто розглядається сутність знання і пізнання. У чому полягає їх специфіка відповідно до розповсюджених точками зору вчених? Чим відрізняється знання від пізнання?

Що являє собою знання?
Під знанням у науці в загальному випадку розуміється володіння людиною деяким об’ємом інформації про що-небудь – як правило, достатнім з точки зору вирішення будь-яких значущих завдань. Наприклад, соціальних, економічних, наукових. Знання – це якийсь ресурс людського розуму, що дозволяє його носію використовувати його в тих чи інших цілях.

Знання купуються людиною в процесі отримання освіти – в спеціалізованих установах або самостійно. Вони практично не мають рамок. Людина за бажанням може опановувати будь-якими важливими його знаннями, передавати їх іншим людям.

Дана властивість – передання – відноситься до найважливіших характеристик знань. Той факт, що одна людина здатна передавати їх іншому, свідчить про їх універсальності, пристосованості до розуміння не одним, а багатьма людьми, які володіють різними мовами і представляють різні культури.

Знання – ресурс, який може фіксуватися в письмових, мультимедійних джерелах або передаватися від одних людей до інших в усній формі. Знання зазвичай еволюціонують, доповнюючи новими фактами, інструментами їх дослідження, а також використання на практиці.

Процес освоєння людиною знань іменується пізнанням. Вивчимо його особливості.

Що являє собою пізнання?
Під пізнанням в науці, таким чином, розуміється розумовий процес освоєння людиною тих чи інших знань. Він може здійснюватися в рамках проходження ним навчання в спеціальних установах або самостійних дій, спрямованих на оволодіння знаннями.

Оскільки знання, як ми зазначили вище, практично не має кордонів, пізнання також можна охарактеризувати як процес, здійснюваний поза будь-якими рамками. Людина може пізнавати ті чи інші речі постійно.

Особливість пізнання – в індивідуальному сприйнятті особистістю різної інформації. Те, яким чином один учень пізнає предмет, може істотно відрізнятися від способів освоєння інформації іншим учням. У цьому сенсі способи пізнання, на відміну від знань, у багатьох випадках важко передаються від однієї людини до іншої. Тобто при однаковості передбачуваного результату – придбання учням певного обсягу знань – процес досягнення цього результату в рамках пізнання може бути різним.

Різниця між знанням і пізнанням
Головна відмінність знання від пізнання в тому, що перший термін відповідає інтелектуальному ресурсу, який людина може фактично задіяти з метою вирішення тих чи інших завдань, здійснення різних корисних дій. Знання характеризується об’єктивністю, переданням. Пізнання – це інструмент освоєння знання. У багатьох випадках він суб’єктивний і не може бути переданий від однієї людини до іншої.

У науці виникають досить напружені дискусії щодо того, що первинно – знання чи пізнання. Дослідники, які вважають, що знання передує пізнання, аргументують свою позицію тим, що для освоєння одних знань (наприклад, складних математичних формул) людині потрібно мати інші – наприклад, знання простих формул. У цьому сенсі пізнання складних формул передує знання простих.

Але є й інша точка зору, яка полягає в тому, що пізнання універсально і, в принципі, не залежить від конкретних знань. Але оскільки воно задіюється в цілях його освоєння, то є по відношенню до нього первинним в зв’язці «пізнання – знання».

Так чи інакше, вчені мають більш-менш однакову точку зору щодо того, що знання – результат пізнання. Але деякі дослідники вважають, що пізнання неможливе без попередніх знань.

...
ПОДІЛИТИСЯ: