Чим відрізняється Вольт від Ватт

Одними з основних характеристик будь-якого електроустаткування є напруга і споживана потужність, у зв’язку, з чим на будь-якому приладі (або в паспорті до нього) є інформація про потужності (Ват) і напрузі (Вольт).

Що таке Вольт і Ватт
Ватт (Вт або W) – це одиниця вимірювання потужності.

Вольт (В або V) – це одиниця вимірювання електричного потенціалу, напруги, різниці потенціалів і електрорушійної сили.

Різниця між Вольт і Ватт
У чому ж різниця між Вольт і Ватт? Вольт і Ватт – це одиниці виміру для різних електротехнічних параметрів.

1 Вольт – це величина електричної напруги на кінцях провідника, необхідна для виділення теплоти потужністю рівний 1 Ватт при силі постійного електричного струму, що протікає через даний провідник, рівної одному Амперу. Також 1 Вольт можна охарактеризувати як різниця електричних потенціалів між двома наявними точками в разі, коли для переміщення електричного заряду величиною в 1 Кулон з точки в точку потрібно провести роботу, рівну 1 джоулів.

1 Ватт – величина потужності, при якій за одну секунду відбувається робота дорівнює одному джоулів. Отже, Ватт – це похідна від інших величин одиниця. Так, наприклад, потужність співвідноситься з напругою наступним чином: Вт = В • А, де В – показник величини напруги, а А – показник величини сили струму. Крім механічної потужності розрізняють ще електричну та теплову потужність.

відмінність Вольт від Ватт полягає в наступному:
Ватт (Вт або W) – стандартна одиниця вимірювання потужності.
Вольт (В або V) – стандартна одиниця вимірювання напруги, різниці електричних потенціалів, електричного потенціалу і електрорушійної сили.
Потужність (Вт) будь-якого приладу можна розрахувати, перемноживши напруга (В) на силу струму (А). АМПЕР (А) – стандартна одиниця вимірювання сили електричного струму.

ПОДІЛИТИСЯ: