Чим відрізняється відгук від рецензії?

У науці, мистецтві, літературі та багатьох інших гуманітарних сферах поширене використання відгуків і рецензій у різних цілях. У чому полягають особливості тих і інших? 

Що являє собою відгук?

Варто зазначити, що сутність відгуку у різних сферах комунікацій (наукових, пов’язаних з мистецтвом і літературою) може значно відрізнятися. Але якщо спробувати сформулювати загальне визначення відповідного терміна, то воно може звучати так: відгук — це деяка особиста думка людини про що-небудь, її коментар, оцінка (притому часто суб’єктивна). Відгук — це, як правило, невелике за обсягом джерело (якщо мова йде про письмовий документ) або досить коротка фраза або набір таких (якщо він усний).

Відгук — це, таким чином, особиста думка людини з якого-небудь питання, часто не претендує на об’єктивність, але в багатьох випадках дуже цінна. Наприклад, якщо відгук залишений визнаним експертом, медійним обличчям.

Варто зазначити, що формування відгуку, незважаючи на зазначені його особливості, передбачає в достатній мірі детальне ознайомлення людини, що становить розглянуте джерело, з коментованим питанням. Наприклад, якщо мова йде про оцінку твору літератури або мистецтва, то людина повинна по меншій мірі ознайомитися з відповідним твором, прочитати його, необхідним чином вивчити.

У відгуках в силу їх малого обсягу, як правило, відображається відносно невеликий перелік нюансів з коментованого питання.

Що являє собою рецензія?

Як і у випадку з відгуком, сутність рецензії у різних гуманітарних сферах може розумітися по-різному. Але в загальному випадку термін «рецензія» відповідає офіційному документу, в якому відображені не тільки суб’єктивна позиція людини по якому-небудь питанню, але і формулювання з посиланням на об’єктивні аргументи. У багатьох випадках подібна позиція експерта вимагає подання в досить великому обсязі — істотно перевищує той, що характеризує складання відгуку.

Рецензія — це, таким чином, професійна думка людини з якого-небудь питання. Передбачається її неупередженість, виваженість, обґрунтованість. Але, як і у випадку з відгуком, грає роль статус людини, яка склала рецензію. Чим він вище, тим більш вагомими можуть вважатися аргументи, що наводяться у цьому документі.

Складання рецензії передбачає здійснення людиною, яка нею займається, більш глибокого аналізу коментованого питання, ніж у випадку з відгуком. Крім того, оскільки рецензія, як ми зазначили вище, є більш об’ємним документом, ніж відгук, в ній передбачається відображення більш широкого кола нюансів, що мають відношення до коментованого питання.

Різниця між відгуком і рецензією

Головна відмінність відгуку від рецензії в тому, що перше джерело носить переважно суб’єктивний характер, друге — повинно включати переважною мірою об’єктивну оцінку коментованого питання. Крім того, різницю між цими джерелами можна прослідкувати в контексті:

  • їх обсягу;
  • необхідної глибини аналізу коментованого питання;
  • переліку можливих нюансів з коментованого питання, відображені автором у джерелі.

У багатьох випадках складання відгуку з того чи іншого питання передує формуванню рецензії. При цьому обидва джерела можуть складатися тією самою людиною, і не виключено, що основні тези, які відображені у відгуку, будуть детально розглянуті в рецензії. Зрозуміло, вони повинні бути в ряді випадків доопрацьовані з точки зору підвищення об’єктивності оцінок експерта з коментованого питання.

ПОДІЛИТИСЯ: