Чим відрізняється вчитель від викладача

Процес навчання будується на отриманні певних теоретичних знань і придбанні навичок їх використання в звичайному житті і професійній діяльності. Організацію цього процесу важко уявити без участі викладачів та вчителів, робота яких і полягає в тому, щоб забезпечити учнів необхідною інформацією, а також проконтролювати якість її засвоєння. Вони виконують настільки близькі функції, що не багато бачать різницю між вчителем і викладачем. Тим не менш, вона існує і відображає конкретні професійні цілі.

Хто такі вчитель і викладач
Учитель – спеціальність, яку набувають випускники педагогічних інститутів і середніх спеціальних навчальних закладів, які готують педагогічні кадри для роботи в початкових класах загальноосвітньої школи. Отримуючи диплом, вони стають основною ланкою навчально-виховної системи, яка в сучасних умовах орієнтована на те, щоб навчити школярів вчитися – самостійно добувати необхідні знання.

Викладач – кваліфікація випускників університетів, рідше – академій, яка дає право особі, яка отримала відповідний диплом, займатися науково-викладацькою діяльністю в області своєї спеціалізації.

Порівняння вчителя і викладача
У чому ж різниця між учителем і викладачем?

Насамперед, в тому, що перед ними стоять різні завдання. Для вчителів вони полягають у необхідності розвинути у молодших школярів навички навчання та надати учням середніх і старших класів можливість використовувати їх для засвоєння навчального матеріалу, передбаченого державними загальноосвітніми програмами.

В учительській практиці використовуються спеціально розроблені педагогічні методи, технології і прийоми, що дозволяють домогтися високої ефективності базового навчання. Його теоретична основа забезпечує випускникам перспективу навчання у вищих навчальних закладах, а набуті ними вміння користуватися інформацією як інструментом для вдосконалення своїх знань у тій чи іншій сфері дозволяють легко адаптуватися в системі вищої школи.

Завдання викладача – у повному обсязі надати учням необхідну наукову та методичну інформацію з конкретного предмета й організувати контроль над якістю її засвоєння. В обов’язки викладача не входить навчання студентів або курсантів у тому вигляді, як воно здійснюється в школі. Взаємини шкільних методик викладач застосовує лекційно-залікову систему, в якій основна робота з вивчення предмета виконується самими учнями. Вони користуються лекціями як одним із джерел, але повинні самостійно знаходити близько 80% інформації, щоб освоїти програму курсу, обов’язкову для заліку або здачі іспиту.

Мета уроку, який проводить вчитель зі свого предмета, – навчати, розвивати і виховувати. Виховання – невід’ємна частина вчительської роботи. Вона полягає в спілкуванні з учнями, їх батьками, в постійному контакті з дитячими громадськими організаціями та державними службами, що займаються питаннями захисту прав дитини.

Викладач не займається питаннями виховання. Мета його діяльності – інформувати, контролювати, приймати участь у науково-дослідної та науково-методичної роботи.

Слово «вчитель» має і ширше значення. Учителем називають духовного наставника, людини, що володіє особливими знаннями, осягнення яких – довгий шлях морального вдосконалення. У ролі вчителя в цьому сенсі слова може виступати і викладач, якщо його особу настільки значуща, що заслуговує схиляння та шанування з боку учнів.

відмінність вчителя від викладача полягає в наступному:
Викладач – кваліфікація, яка присвоюється випускникам навчальних закладів, що мають статус університету чи академії. Учитель – педагогічна спеціальність.
Мета викладацької діяльності – надання наукової та методичної інформації. Учитель навчає учнів предмету і формує у них навички самостійної навчальної роботи.
Викладач не займається вихованням студентів. Учитель виконує триєдине завдання навчання, виховання і розвитку особистості школяра.
Викладач може приймати участь у науково-дослідної та науково-методичної роботи навчального закладу. Учитель займається практичною роботою, хоча в ній організація і проведення уроків теж може поєднуватися з розробкою інноваційних методів навчання, інноваційних навчально-педагогічних технологій та різних науково-методичних матеріалів.
Викладач проводить курс лекцій, організовує практику та лабораторні заняття. Учитель займається з учнями на уроках, тип яких визначено вимогами шкільної програми.

ПОДІЛИТИСЯ: