Чим відрізняється товар від продукту

Ринкові відносини змінили світогляд людей, і зараз багато об’єктів називаються товарами. Це не тільки матеріальні блага, але й твори мистецтва, посади і навіть людські стосунки. Водночас, маркетологи та бізнесмени говорять про перспективні продуктах, позначаючи даним визначенням численні категорії. У чому відмінності між визначеннями і як встановити різницю?

Що таке товар і продукт
Товар – предмети і цінності, які беруть участь у вільному, обмеженому або забороненому обороті, призначені для продажу і подальшого задоволення потреб людини. Такі речі завжди мають формальне вираження і протиставляються послуг. Універсальним товаром прийнято рахувати гроші, які визначають вартість предметів.

Продукт – послуга чи товар, створена для подальшої реалізації та задоволення людських потреб. Відмінні атрибути даної категорії – наявність вартості, вираз (матеріальне або нематеріальне), інтерес для ринку. Продукція, вироблена для власного споживання (їжа, одяг та ін.), Не призначений для продажу, товаром не є.

Різниця між товаром і продуктом
Таким чином, товар і продукт – це категорії маркетингу, які служать для вираження товарно-грошових відносин. Вони мають свою ціну, яка найчастіше визначається ринковим методом. Відмінності проявляються виключно остільки, оскільки різниться обсяг понять. У маркетингу продуктом називають і товар, і послугу. Таким чином, визначення першого поняття ширше. Звідси випливають інші відмінності.

Товар завжди втілено, продукт може бути представлений в нематеріальному вигляді. Відповідно, товаром завжди можна володіти (грубо кажучи – потримати в руках), продуктом – лише в тих випадках, коли він є річчю.

відмінність товару від продукту полягає в наступному:
Обсяг поняття. Продукт – ширша категорія, що включає в себе товари та послуги.
Уречевлення. Товар представлений матеріальним об’єктом, продукт може бути створений в нематеріальній формі.
Володіння. Товаром можна володіти: він переходить до покупця після продажу. Продуктом можна володіти лише в тому випадку, якщо він представлений в матеріальній формі.

ПОДІЛИТИСЯ: