Чим відрізняється толерантність від терпимості?

У ЗМІ, публіцистиці, різних гуманітарних науках поширене застосування таких термінів, як «толерантність» і «терпимість». Вони вважаються дуже близькими. Але різниця між ними в той же час істотна. У чому вона полягає? Чим відрізняється толерантність від терпимості?

Що таке толерантність?
Під толерантністю прийнято розуміти відсутність у людей – окремих громадян або суспільства в цілому – неприйняття до людей інших національностей, рас, що мають особливі погляди, культурні та етнічні переваги. Толерантність не обов’язково означає прояв лояльності і підтримки по відношенню до інших людей, але в багатьох сучасних спільнотах прийнято ототожнювати розглянутий термін із зазначеними категоріями.

Толерантність – явище, як правило, характеризує взаємини людей, дуже несхожих один на одного. Якщо це не так, то гострої необхідності в прояві толерантності однієї людини до іншої зазвичай не виникає.

Сучасні суспільства, якщо говорити про розвинені країни, представлені великою кількістю різних соціальних груп. Населення багатьох сучасних держав представлена також великою кількістю національностей, є мультикультурним. Тому толерантність в таких суспільствах необхідна.

Примітно, що толерантність може сформуватися навіть за тієї умови, що до взаємного позитивному ставленню людей один до одного немає об’єктивних передумов. Два народи можуть мати абсолютно різні культуру і традиції, але дружити.

Але варто зазначити, що розглядається явище не може бути будь-ким насаджуючи – наприклад, державою. Толерантність повинна формуватися природним шляхом, у міру культурного дозрівання суспільства. Якщо це не так, то мирне співіснування людей проте можливо, але за рахунок іншого явища – терпимості.

Що являє собою терпимість?
Під терпимістю прийнято розуміти свідому відмову людей – окремих громадян або суспільства в цілому – від прояви відкритого неприйняття до інших людей, несхожим на них з тих чи інших обставин. Внутрішньо людина, в свою чергу, може відчувати досить відчутний дискомфорт при спілкуванні з несхожими на нього людьми. Але в той же час він в силу внутрішніх переконань здатний бути терпимим до них, співпрацювати з ними, спільно вирішувати значущі завдання.

Терпимість може бути нав’язана людині – за допомогою переконання, впливу через ЗМІ, застосування різних соціальних технологій. Даний механізм дозволяє зацікавленим суб’єктам – перш за все, державі – в досить короткі терміни налагодити взаєморозуміння в суспільстві, яке складається з людей, несхожих з тих чи інших обставин один на одного.

Можна відзначити, що проявляти взаємну терпимість іноді потрібно від народів, які, здавалося б, в силу близькості їх культури і традицій не повинні відчувати неприязні один до одного.

Різниця між толерантністю і терпимістю

Головна відмінність толерантності від терпимості полягає в тому, що перше громадське явище передбачає відсутність неприязні людини до інших людей, несхожим на нього з тих чи інших обставин. Терпимість, в свою чергу, характеризується можливим внутрішнім дискомфортом громадянина у взаємодії з людьми, несхожими на нього, але свідомим його відмовою від прояву відкритої ворожості до них.

Толерантність – явище, яке, як правило, формується в рамках тривалого періоду часу. Воно не може бути нав’язано людині зацікавленими особами. Терпимість може з’явитися в громадянському суспільстві в досить короткі терміни. Цілком можливо, що і за сприяння зацікавлених осіб, наприклад представників влади. Значну роль при цьому можуть грати ЗМІ, публічні особи.

Не виключено, що в суспільстві одночасно буде присутній певний відсоток як толерантних, так і терпимих людей. Залежно від різних чинників – соціально-політичних, економічних, культурних – може переважати перша або друга категорія громадян. Але в ряді випадків вплив тих чи інших факторів непросто пояснити. Як ми зазначили вище, буває, що не цілком близькі один до одного народи взаємно толерантні, а тим, які характеризуються близькістю, доводиться проявляти взаємну терпимість.

...
ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Що таке світловий рік?