Чим відрізняється прислів’я від приказки

Прислів’я та приказки є відображенням мудрості багатьох поколінь, що не втратили століттями своєї актуальності. Багато років ці вислови були зведенням законів моральності і норм поведінки, безпосередньо впливали на формування духовності нації.
З раннього дитинства ми знаємо, що «справі час, а потісі годину» і слід «сім разів відміряти, щоб відрізати». Ми з легкістю оперуємо цими короткими, але настільки ємними фразами, не замислюючись, звідки вони з’явилися в нашому житті, чи є у них автор, чи зрозуміє сенс сказаного наш співрозмовник.

Поняття «прислів’я» і «приказки» настільки часто вимовляють разом, що вже не залишилося ні найменших сумнівів, що йдеться про одне й те ж словестного обороті. Насправді ж ці слова синонімами не є, а називаючи їх разом, найчастіше мають на увазі тільки прислів’я. Отже, чим прислів’я відрізняється від приказки? Зараз дізнаємося.

Прислів’ям можна назвати народний вислів, що має цілком чітке повчання, мораль, що містить деяку мудрість, повчальність. Зазвичай авторів прислів’їв визначити неможливо, однак у ряді випадків прислів’ями стають, пройшовши випробування часом, фрази з творів різних авторів. Найчастіше народну популярність отримують рядки з байок.

Приказка – це словесний оборот, метафора, стійкий вираз. Яскравими прикладами приказок можуть служити добре відомі «ведмежа послуга», «собака на сіні», «весільний генерал». Будь-яке з цих виразів з легкістю можна замінити іншими словами. Сенс при цьому збережеться, зміниться тільки забарвлення пропозиції.

І хоч поняття «прислів’я» і «приказка» мають цілком чіткі визначення, що дозволяють розмежувати їх, не завжди це вдається зробити з уявною легкістю.

Мова написання
Приказка – це словосполучення, для якого рима не характерна. Прислів’я ж найчастіше володіє не тільки римою, але і ритмом.

Прислів’я прості, в них немає складних слів і незрозумілих термінів. Вони були створені простим народом і для народу. Ці фрази лаконічні, конкретні, безапеляційні. Це істина, і з цією істиною сперечатися не варто.

Приказки мають під собою якийсь підтекст, іронію. Часто основна ідея виражається за допомогою образів, недомовленостей, перебільшень.

характер вираження
Прислів’я – завершена самостійна фраза. Істинність цього виразу не викликає ні найменших сумнівів, адже далеко не кожне народне судження витримувало перевірку часом. Прислів’я повчає, наставляє, підказує, допомагає зробити правильний вибір.

І якщо прислів’я – це мудрість народу, то приказки – це його характер, його мова, його емоції.

Приказка є частиною якого-небудь вираження, додаючи йому настрою, яскравості, образності. Як правило, приказки використовують в якому-небудь контексті.

розмір
Прислів’я припускає виклад думки максимально коротко. Адже не дарма кажуть, що «стислість – сестра таланту». І хоча і є прислів’я з двох-трьох слів, частіше це все ж розгорнуті пропозиції. А от для приказки така довжина є нормою, так як вони являють собою словосполучення.

Досить часто приказки стають основою для виникнення прислів’їв.

відмінності прислів’я від приказки:
Прислів’я має повчальний зміст, а приказка передає емоційне ставлення до сказаного.
Прислів’я є логічним, завершеним висловом, приказка виступає у складі пропозиції як словосполучення.
Приказки звичайно коротше прислів’їв, можуть бути підставою для виникнення останніх.
Прислів’я, як правило, ритмічні і мають риму.

ПОДІЛИТИСЯ: