Чим відрізняється наземно-повітряне середовище від водного?

Найважливіші біологічні середовища проживання живих організмів – наземно-повітряна і водна. У чому полягає їх специфіка? Чим відрізняється наземно-повітряне середовище від водного?

Що являє собою наземно-повітряне середовище?
Дане середовище розташовується безпосередньо на поверхні нашої планети, а також в нижніх шарах її атмосфери. У ній мешкає основна частина живих організмів, які відносяться:

  • до хребетних;
  • до комах і павукоподібних.

В межах наземно-повітряного середовища мешкають також деякі молюски і черви.

Якщо говорити про рослинність, основна частина вищих рослин (тих, у яких є коріння і стебла) також мешкає в наземно-повітряному середовищі. Те ж можна сказати і про вищі грибах.

Концентрація бактерій в наземно-повітряному середовищі відносно невисока. У розглянутій середовищі існування також рідко зустрічаються водорості (як нижчі рослини).

Для наземно-повітряного середовища характерні наявність великого відсотка кисню і значна різниця в кліматі між регіонами, що знаходяться на значній відстані один від одного. Найбільш комфортні для живих організмів умови проживання в даній середовищі – області, розташовані на невеликій висоті або ж безпосередньо наземні. Повітря в міру віддалення від землі стає все більш розрідженим і холодним.

Наземно-повітряне середовище тісно пов’язана з водною. Вивчимо її особливості.

Що являє собою водне середовище?
Водне середовище, або гідросфера, – це сукупність океанів планети, її морів, континентальних вод і льодовиків. Іноді дослідники включають в неї і підземні води, а також льодові і снігові масиви в Арктиці й Антарктиці. Основна частина води на планеті припадає на моря і океани.

Водне середовище становить близько 71% від поверхні Землі. У ній проживає основна частина живих організмів, що відносяться:

  • до риб;
  • до ракоподібних;
  • до молюсків;
  • до водоростей (як нижчих рослин).

Велику залежність від водного середовища мають багато птахів і значна частина ссавців. Деякі з них представлені відомими тваринами – дельфінами, китами, для яких вода – основний ареал проживання. Є також безліч вищих рослин, які ростуть у воді або на її поверхні.

Відсоток кисню в повітрі, розчиненому у воді, менше, ніж в атмосфері, але достатній для підтримки життєдіяльності організмів, які мають зябра.

Різниця між наземно-повітряному і водному середовищем
Є, звичайно ж, не одна відмінність наземно-повітряного середовища від водної. Вони розрізняються між собою, зокрема:

  • по агрегатному стані, що очевидно;
  • за складом флори і фауни;
  • за ступенем доступності областей, віддалених від тих, що характеризуються найбільшою частотою зустрічається біологічних видів.

Обидва розглянутих типу повітряного середовища, як ми зазначили вище, тісно пов’язані між собою. У природі вони практично завжди взаємодіють один з одним, і в багатьох випадках їх розподіл – умовно. Життєдіяльність багатьох організмів в наземно-повітряному середовищі можлива тільки завдяки її взаємодії з водною і навпаки.

...
ПОДІЛИТИСЯ: