Чим відрізняється мітоз від амітозу

Ми точно знаємо, що поняття «мітоз» і «амітоз» пов’язані з поділом клітини і збільшенням числа цих однотипних структурних одиниць організму одноклітинного, тварини, рослини або гриба. Ну а з чим пов’язана поява буковки «а» перед митозом в слові «амитоз» і чому мітоз і амитоз протиставляються один іншому, ми з’ясуємо просто зараз.

Що таке мітоз і амітоз

Мітоз – це процес непрямого поділу клітини.

Амітоз – це процес прямого поділу клітини.

Порівняння мітозу і амітозу

У чому ж різниця між поняттями мітоз і амітоз? Мітоз є найпоширенішим способом розмноження клітин-еукаріотів. У процесі мітозу однакове, стільки ж, скільки і було у вихідній особини, кількість хромосом дістається дочірнім новоутвореним клітинам. Це забезпечує відтворення і збільшення кількості однотипних клітин. Процес мітозу можна порівняти з копіюванням.

Амітоз менш поширений, ніж мітоз. Даний тип поділу характерний для «ненормальних» клітин – ракових, старіючих або таких, які заздалегідь приречені на відмирання.

Процес мітозу складається з чотирьох фаз.

  1. Профаза. Підготовчий етап, в результаті якого починає утворюватися веретено поділу, руйнується ядерна оболонка і починається конденсація хромосом.
  2. Метафаза. Закінчує утворюватися веретено поділу, всі хромосоми вибудовуються по умовної лінії екватора клітини; починається розщеплення окремих хромосом. На даній стадії їх пов’язують пояски-центромери.
  3. Анафаза. Близнята-хромосоми розриваються і розходяться до протилежних полюсів клітини. Наприкінці цієї фази на кожному клітинному полюсі знаходиться диплоїдний набір хромосом. Після цього вони починають деконденсіроваться.
  4. Телофаза. Хромосоми перестають бути помітними. Навколо них формується ядро, починається розподіл клітини шляхом перетяжки. З однієї материнської клітини вийшли дві абсолютно однакові клітини, що володіють диплоїдним набором хромосом.
    У процесі амітозу спостерігається простий розподіл клітини шляхом її перетяжки.

При цьому не відбувається жодного процесу, характерного для мітозу. При такому розподілі генетичний матеріал розподіляється нерівномірно. Іноді спостерігається такий амитоз, коли ядро розділилося, а клітина – ні. У результаті виходять багатоядерні клітини, більш нездатні до нормального розмноження.

Опис фаз «копіювання клітин» почалося в кінці XIX століття. Термін з’явився завдяки німцеві Вальтеру Флеммінг. У середньому один цикл мітозу займає в клітинах тваринах не більше години, в клітинах рослин – від двох до трьох годин.

Процес мітозу несе ряд важливих біологічних функцій.

Підтримує і передає наступним поколінням клітини вихідний хромосомний набір.

Завдяки митозу збільшується кількість соматичних клітин організму, відбувається ріст рослини, гриба, тварини.
Завдяки митозу з одноклітинної зиготи формується багатоклітинний організм.

Завдяки митозу йде заміна «швидко зношуються» клітин або тих, що працюють в «гарячих точках». Маються на увазі клітини епідермісу, еритроцити, клітини, які вистилають внутрішні поверхні травного тракту.

Процес регенерації хвоста ящірки або відірваних щупалець морської зірки відбувається завдяки непрямому поділу клітин.
Примітивні представники царства тварин, наприклад кишковопорожнинні, в процесі безстатевого розмноження збільшують кількість особин брунькуванням. При цьому нові клітини для потенційної новоствореної особини утворюються мітотично.

відмінність мітозу від амітозу полягає в наступному:
Мітоз характерний для більшості перспективних, здорових соматичних клітин живого організму. Амитоз – це ознака старіючих, відмираючих, хворих клітин організму.
При амитозе ділиться тільки ядро, при мітозі вдвічі збільшується біологічний матеріал.

При амітозе генетичний матеріал розподіляється хаотично, при мітозі кожної дочірньої клітці дістається повноцінний батьківський генетичний набір.

ПОДІЛИТИСЯ: