Чим відрізняється коледж від училища?

У числі найпоширеніших в Україні типів середніх навчальних закладів – коледжі та училища. Що вони собою являють? Чим відрізняється коледж від училища?

Що таке коледж?
Під коледжем прийнято розуміти середній навчальний заклад, в якому дисципліни викладаються в рамках програм, які передбачають поглиблене вивчення того чи іншого предмета, і до того ж, як правило, переважно теоретичної спрямованості.

Тривалість навчання в коледжі становить близько 4 років. Багато з навчальних закладів даного типу укладають договори з вузами, в рамках яких навчальні програми складаються так, щоб випускникам було легше згодом здобувати вищу освіту за відповідним спеціалізаціями.

Досить часто коледжі є структурними підрозділами вищих навчальних закладів, і це дозволяє їм ще більш якісно підготувати студентів до продовження навчання: це може простежуватися в застосуванні подібних концептуальних засад організації навчання, а також, наприклад, в тому, що багато заняття в коледжах проводять викладачі вузів.

Учень в закладі даного типу, таким чином, як і студент вузу, може відвідувати лекції, семінари, здавати іспити на сесіях за підсумками семестрів, мати заліковку. Деякі вузи дають певні преференції випускникам своїх коледжів при надходженні і навчанні.

Що таке училище?

Будь-яке училище – це також середній навчальний заклад. Але в залежності від конкретного історичного періоду даного терміну могли відповідати установи різного типу.

В СРСР і деякий час в пострадянській Україні були поширені ПТУ, або профтехучилища. У них громадяни проходили навчання в основному за робочими спеціальностями. Згодом ПТУ були перейменовані в ПУ, тобто професійні училища, деякі – в ліцеї.

У сучасній українській (як раніше – в радянській) освітній системі також засновуються училища медичного профілю, заклади, в яких люди навчаються на вчителів, вихователів.

Всі типи училищ орієнтовані на отримання учнями знань практичної спрямованості. Людина, пройшовши курс у відповідному навчальному закладі і отримавши документ, що підтверджує це, повинен бути здатний відразу ж почати роботу по своїй спеціальності.

Терміни навчання в училищах різних профілів можуть істотно відрізнятися. Зазвичай в ПУ вони становлять близько 2 років, що значно коротші, ніж у ліцеях, медичних і педагогічних училищах, де терміни навчання приблизно відповідають тим, що встановлені для коледжів.

Організація навчального процесу в училищах, як правило, досить наближена до тієї, що характеризує навчання в коледжах і, відповідно, вузах. Але оскільки розглядаються закладу зазвичай незалежні від вузів, навчальні програми в них можуть бути дуже специфічні, часто вони не адаптовані до подальшого отримання випускником вищої освіти в тій мірі, як в коледжах.

Яких-небудь переваг при вступі до вузів випускники училищ зазвичай не мають. Але, безумовно, знання, отримані ними, можуть значно полегшити їм навчальний процес в подальшому – в разі, якщо спеціальність у ВНЗ та ж або схожа з тією, яка отримана в училище.

Різниця між коледжем і училищем

Головна відмінність коледжу від училища в тому, що в першому навчальному закладі викладають переважно теоретичні знання, у другому – практичні.

Коледж зазвичай по організації навчального процесу ближче до вузу, ніж училище, і багато в чому це обумовлено тим, що відповідне середній навчальний заклад є підрозділом установи вищої освіти.

Навчальні програми в деяких училищах мають істотно більш короткий термін, ніж в коледжах, – особливо це стосується ПУ.

Можна відзначити, що профіль освіти в коледжах практично завжди гуманітарний. Училища ж, якщо не розглядати закладу педагогічного та медичного профілю, часто пропонують вступникам пройти навчання з технічних спеціалізаціями.

...
ПОДІЛИТИСЯ: