Чим відрізняється do від does

У кожній мові є елементарні правила, які з тих чи інших причин виявляються важкими як для запам’ятовування, так і для виконання. В англійській мові таким прикладом є правило вибору між do або does, формами допоміжного дієслова to do. Керівництво до дії досить просте, і грунтується воно на розрізненні особистих займенників за кількістю та обличчю.

Що таке do і does
І do, і does відносяться до теперішнього часу і є формами допоміжного дієслова to do, який поряд з to have і рядом інших дієслів служить переважно для вказівки на те, що сформульовано питання або заперечення.

Різниця між do і does

Але проблема запам’ятовування залишається, незважаючи на простоту. Ми можемо запропонувати вам допоміжний алгоритм: по-перше, для всіх особистих займенників множини потрібно дієслово do. По-друге, якщо ви маєте справу з особовим займенником однини, то звертаючись до когось або кажучи про себе (я роблю те-то; ти робиш те-то), вживайте do, описуючи дії когось (він / вона / воно (у разі тваринного) робить те-то) – does.

We / you / they do gymnastics in the morning. Ми / Ви / Вони роблять / ете зарядку вранці.

I do gymnastics in the morning. Я роблю зарядку вранці.

He / she / it does gymnastics in the morning. Він / вона / воно робить зарядку вранці.

 

У питальних пропозиціях все те ж саме – питаючи про когось (для однини), вживайте does, у когось – do.

Does he / she / it like milk? Він / вона / воно любить молоко?

І для першої та другої особи:

What do I / you want to do? Що ти хочеш робити / Що я хочу робити? (а чому б і у себе не запитати, дійсно).

І не забувайте, що все вищесказане стосується лише до теперішнього часу – Present Simple. Маючи справу з минулим часом Past Simple, ви можете забути про те, чим відрізняються do і does, і сміливо використовувати третю форму допоміжного дієслова to do – did.

відмінність does від do полягає в наступному:
Для особистих займенників у множині для позначення теперішнього часу завжди використовується do.
Для особистих займенників в однині does нам потрібно тільки для опису дій однієї людини / тварини (третя особа), як в стверджувальних, так і в негативних / питальних реченнях. Говорячи про себе або звертаючись до іншого (перше і друге обличчя), використовуйте do.

ПОДІЛИТИСЯ: