Чим відрізняється честь від гідності?

Етичні поняття «честь» і «гідність» мають безпосереднє відношення до цінності особистості. Але в кожному випадку можна помітити свої нюанси. Розглянемо детальніше згадані категорії і дізнаємося, чим відрізняється честь від гідності.

Визначення

Честь – це відповідність вигляду людини або соціальної групи високим моральним уявленням, які існують в суспільстві.

Гідність – це значимість особистості, а також зовнішній прояв самоповаги за наявні позитивні якості.

Різниця між честю і гідністю

Обидві етичні категорії стосуються духовності та моральності. А відмінність честі від гідності полягає в тому, що:

  • перше поняття характеризується об’єктивністю;
  • друге – більш суб’єктивне.

Честь має відношення до громадської оцінки поведінки людини, її способу життя, вчинків, заслуг. Співзвучними тут є поняття:

  • «репутація»;
  • «пошана»;
  • «авторитет».

Мати честь значить заслужити добре ім’я.

У цьому випадку людина часто розглядається як представник будь-якої професії, стану, соціальної групи (честь офіцера, дівоча честь). Щоб підтримувати думку про себе на належному рівні, необхідно, завдяки зусиллям волі, зберігати певні якості і виконувати всі обов’язки, які відповідають суспільній ролі. Нерідко честь ставиться навіть вище, ніж життя людини.

Тим часом гідність більше відноситься до особистості як такої.

Вона (гідність) заснована на думці людини про себе, свої здібності, досягнення. Мова тут йде про самоповагу, яка, природно, не може бути безпідставною. Однак тут важливо дотримуватися певного балансу.

З одного боку, не слід применшувати свою гідність, з іншого – не варто і підніматися, ставати нескромним.

Необхідно згадати і про контролюючу функції гідності. Мається на увазі, що гідність, будучи як би внутрішнім стрижнем, не дозволяє людині переступати певну межу і утримує від аморальних діянь. Той, кому важливо не втратити свою гідність, не “опускається” і викликає повагу оточуючих.

Відмінність честі від гідності полягає в наступному:

  • У тому, що перша категорія пов’язана з певним статусом особистості, який потрібно завоювати;
  • Гідність же розкривається і в іншому значенні;
  • Під цим словом також розуміється благо, яке дається людині вже з народження;
  • Не варто забувати, що честь і гідність кожного з нас охороняються законом.
ПОДІЛИТИСЯ: