Чим відрізняється Батьківщина від Вітчизни

Почуття любові до Батьківщини, інтерес до історії свого народу, готовність захищати Батьківщину – якості, які відрізняють громадянина від обивателя, високодуховну особистість від міщанина, свідомого члена суспільства від представника безликої юрби. Але чи маємо ми чітке уявлення про те, що таке Батьківщина і Батьківщину?

Що таке Батьківщина і Батьківщину
Батьківщина – місце народження людини, його рідна країна.

Отечество – духовне поняття, що відображає ставлення до отчого краю як до землі предків, з історичним минулим і сьогоденням якої нероздільна доля цілого народу.

Порівняння Батьківщини і Вітчизни
У чому ж різниця між Батьківщиною і Вітчизною?

У слові Батьківщина є вказівка ??на рід, народження, сім’ю – прості та ясні для кожного з нас поняття, пов’язані з дитинством, батьками, близькими людьми, рідною природою і народними традиціями.

Образ Батьківщини набуває пафосність в контексті протиставлення з чужиною, чужою стороною, изгнанничества.

Ця пафосність ще більшою мірою виражена в словах Вітчизна, Отечество. Вони мають загальний старослов’янська корінь, в якому полягає значення «родові права», «спадщина, що переходить від батька до сина».

У сучасній російській мові слово Вітчизна закріпилося як синонім слова Батьківщина, але з додатковим значенням сакральності, що поєднує в собі патріотизм і почуття синівської боргу, непорушність моральних цінностей і фортеця державної влади.

Місце народження іноді називають «малою Батьківщиною». У цій дивно звучить формулюванні є певний сенс – конкретизація значення слова, безпосереднє назва місця, де людина з’явилася на світ: села, міського району і навіть двору, в якому пройшло його дитинство.

Отечество неможливо назвати «малим». У цьому понятті мається на увазі надлічностное, величне, загальнозначуще зміст.

відмінність Батьківщини від Вітчизни полягає в наступному:
У сучасній російській мові Отечество – символ держави, громадянином якої людина є не тільки за народженням, а й за духом. Слово Батьківщина має більш конкретне значення: місце народження, рідна країна.
Вживання слова Батьківщина стилістично нейтрально. Слово Отечество вживається в пафосному значенні.
Етимологічно слово Батьківщина пов’язано з родом. Слово Отечество сходить до поняття «батьківство»: шановане верховенство в роду, передававшееся синам у спадок.

...
ПОДІЛИТИСЯ: