Чим відрізняється атом від іона

Атом та іон – це елементарні частинки хімічних елементів. Ці частинки є носіями властивостей елементів. Відрізняються вони зарядами: атом нейтральний, а іон буває позитивно чи негативно зарядженим.

Що таке атом і іон

Атом – це електрично нейтральна мікроскопічна частина хімічного елемента, яка визначає його властивості. Центр атома – позитивно заряджене ядро, оточене електронною хмарою, по орбіталям якого рухаються електрони. Атоми, приєднуючи або віддаючи електрони, перетворюються в іони.

Іони – це мікроскопічні електрично заряджені, одноатомні або багатоатомні і хімічно активні частинки. Вони володіють позитивним (катіони) або негативним (аніони) зарядом. Іони утворюються з атомів або груп атомів, які “забирають” електрони або, навпаки, втрачають їх.

Іони – самостійні частинки, які зустрічаються в будь-яких агрегатних станах.

Вони є в:

  • газах (в атмосфері);
  • кристалах;
  • рідинах (і розчинах, і розплавах);
  • плазмі (міжзоряному просторі).

Іони в хімічних реакціях здатні взаємодіяти між собою, з молекулами і атомами. У розчинах ці активні частинки утворюються в процесі електролітичної дисоціації і визначають властивості електролітів.

Порівняння атомів і іонів

У чому різниця між атомами та іонами? Атом завжди електричнонейтральний, іон, навпаки, – заряджена частка. У атомів зовнішні енергетичні рівні, як правило, не завершені (винятком є група благородних газів). У іонів ж зовнішні рівні завершені.

Іон, на противагу атому, не здатний мати властивості простої речовини. Наприклад, металевий калій вступає в бурхливу реакцію з водою, продуктами якої стає водень і луг. А іони калію, наявні у складі солей калію, не володіють подібними властивостями. Хлор – жовто-зелений отруйний газ, а його іони не отруйні і безбарвні.

Колір міді – червоний, а її іони в розчинах набувають блакитного забарвлення. Кристали йоду – сірі, пари – фіолетові, спиртовий розчин – червоно-бурого кольору, в суміші з крохмалем він дає синє забарвлення. Іони йоду не можуть змінити забарвлення крохмалю, вони безбарвні.

Відмінність атомів від іонів полягає в наступному:

  • Атоми і іони одного хімічного елемента мають різну кількість електронів;
  • Заряд атомів дорівнює нулю, у іонів він може бути позитивним чи негативним;
  • Іони і атоми володіють різними окислювально-відновні властивості.
ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Бетононасос