Пасивний стан (PASSIV)

1. У німецькій мові два стани (активний і пасивний). В активній формі пропозиції важливо підмет, дійова особа:

Vasko da Gama entdeckte den Seeweg nach Indien. – Васко да Гама відкрив шлях до Індії по морю.

У пасивному реченні на передньому плані знаходиться дію або його результат:

Der Seeweg nach Indien wurde 1499 entdeckt. – Шлях до Індії по морю був відкритий в 1499 р

Особливо часто пасив вживають у науково-технічній літературі, де описуються різні процеси та дії, де особа, яка вчиняє дію, або невідомо, або не грає важливої ролі:

Diese radioaktiven Nuklide wurden mit ktistlichen Mitteln er-zeugt. – Ці радіоактивні нуклеідов були отримані штучним шляхом.

2. Якщо ж у реченні вказується особа, яка вчиняє дію, то перед ним стоїть прийменник von:

Der Seeweg nach Indien wurde von Vasko da Gama entdeckt. – Шлях до Індії по морю був відкритий Васко да Гамою.

3. Якщо в реченні вказується предмет, за допомогою якого виконується дія, то перед ним ставляться прийменники durch або mit:

Die Kinder werden immer zu Weihnachten mit vielen Geschenken gratuliert. – Дітей на Різдво завжди вітають подарунками.

Diese alte Kirche wurde im Krieg durch die Bomben zerstort. – Ця стара церква була зруйнована під час війни бомбами.

4. Іноді в пропозиціях в пасиві немає підмета, що позначає предмет, на яке спрямоване дію. Замість нього вживають безособове займенник es, яке при зворотному порядку слів опускається:

Es wird in dieser Turnhalle Basketball gespielt. – У цьому спортзалі грають у баскетбол.

In dieser Turnhalle wird Basketball gespielt. – У цьому спортзалі грають у баскетбол.

5. Пасивні форми утворюються:

а) від перехідних дієслів:

Ich werde zum Telefon verlangt. – Мене кличуть до телефону. Moskau wurde 1147 von Jurij Dolgorukij gegrundet. – Москва була заснована Юрієм Долгоруким.

Деякі перехідні дієслова в пасив не вживаються:

behalten – залишати, (при собі), зберігати

bekommen – отримувати

besitzen – володіти, володіти, мати

enthalten – утримувати (в собі)

erfahren- дізнаватися

erhalten – отримувати

haben – мати

kennen – знати

kosten – (пробувати їжу)

wissen – знати

б) від деяких неперехідних дієслів може бути утворений безособовий пасив:

Es wurde auf der Geburtstagsparty viel getanzt und gesungen.

в) c модальними дієсловами часто утворюють Infinitiv Passiv:

Diese Frage muss in der Versammlung besprochen werden.

����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������°����¯�¿�½������³����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������·����¯�¿�½������º����¯�¿�½������°...
ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Пасивний стан (PASSIV)