Закон загальноструктурний

Закон загальноструктурний – внутрішня і необхідна, загальна і істотна, що повторюється зв’язок конструктивних складових і явищ, характерна для всіх структур будь-якого музичного твору (у тому числі: гармонійної, временнóй та ін.), Не залежно від часу його створення та технічної природи; те ж, що Закон загальний. Див. Закон конкретноструктурний, Закон технікоструктурний.
Найбільш характерні з общеструктурних законів на рівні гармонійного матеріалу музичного твору:
✓ принципове повторення зв’язків, відносин (= значень, функцій) тих чи інших начально обраних конструктивних елементів гармонійної структури в зв’язках, відносинах (= значеннях, функціях) всіх наступних конструктивних елементів цієї структур або її окремих розділів (див. Центральний елемент, Головний елемент, Побічний елемент, Основна модель структури, Похідні елементи);
✓ принцип комплементарності або, інакше, принципове становлення значень, зв’язків, відносин (= функцій) будь-яких конструктивних звукових елементів як значень, зв’язків, відносин (= функцій) взаємодоповнюючих частин якого-небудь гармонійного целого20;
✓ принципова залежність характеру функціональних відносин конструктивних елементів гармонійної структури від властивостей їх матеріалу;
✓ принципово різне прояв одних і тих же функціональних відносин в матеріалі різного типу;
✓ принципове утворення системи функціональних відносин конструктивних елементів гармонійної структури з урахуванням їх доцільно обираються конкретних матеріально-структурних властивостей;
✓ принципове утворення системи функціональних відносин конструктивних елементів гармонійної структури на основі доцільно обирається її ОМ (основної моделі) (= головного елемента, центрального елемента);
✓ принципове обмеження конкретного матеріалу (див.) В гармонійної структурі будь-якого музичного твору.

ПОДІЛИТИСЯ: