Музика

Лінеарна гармонія

0 коментарів
Лінеарна гармонія - гармонія взаємодії різних форм лінеарного руху як основного конструктивного матеріалу звуковисотної структури. «Широко використовується і в гомофонно-гармонійному стилі викладу і в поліфонічному. При цьому можливі і такі...

Тип ладу

0 коментарів
Тип ладу - структура відносин, що виникають між різного роду типами і видами підвалин і неустоев лада, що допускає численність цих засад і неустоев, їх матеріальну розмаїтість, звукорядного зміст звуковий...

Категорія ладу

0 коментарів
Категорія ладу - «різного роду типи та види підвалин і Неустроєв, а також пов'язані з ними значення ладових елементів» 93.32. Формування змісту категорії лада представляється виключно процесуальним, історично безперервним явищем....

Лад

0 коментарів
Лад - 1) згоду, порядок - російський еквівалент грецькому harmonie (гармонія - співмірність, згода, порядок); 2) звукоряд - російський еквівалент латинської modus (модус - міра, образ, спосіб); 3) категорія музичного...

Красиві співзвуччя

0 коментарів
Красиві співзвуччя (= «барвисто-декоративні акорди» [26. 165], «темброві акорди» [85.185], колористичні акорди, сонорні акорди) - звукові комплекси, основна властивість яких і функція, в першу чергу, пов'язані з їх барвистим (=...

Красивий зміст

0 коментарів
Красивий зміст - зміст музичної тканини, пов'язане з її колоритом (= «колірної сутністю», «колірним виглядом» «колірним станом»), у тому числі: звуковим, інструментально-тембровим, штриховим і пр .; те ж, що Барвистість....

Конструктивний інтервал

0 коментарів
Конструктивний інтервал - інтервал, на основі якого шикуються різні конструктивні складові звукової структури і, в тому числі, ті чи інші співзвуччя і їхні стосунки (зокрема, на рівні основних тонів), а...

Конкретні звуки

0 коментарів
Конкретні звуки - звуки, пов'язані із застосуванням тих чи інших знарядь праці побутових електроприладів, з функціонуванням різного роду механізмів, з різними об'єктами природного походження, існування яких супроводжується якими-небудь звуками (так...

Структурне обмеження

0 коментарів
Структурне обмеження - принципове обмеження конструктивного матеріалу в будь-який з структур конкретного музичного твори (у тому числі: гармонійної, временнòй та ін.); те ж, що Обмеження конкретного матеріалу. Див. Конкретноструктурние фактори обмеження,...

Конкретна музика

0 коментарів
Конкретна музика - звукові структури, що є результатом різноманітної «технічної роботи» з конкретними або шумовими звуками, а також окремими музичними елементами і тонами з певною висотою, яка передбачає застосування різних...