Музика

Дванадцяте звукове напівтонове поле

0 коментарів
Дванадцяте звукове напівтонове поле - «сукупність 12 висот (без повторень або з повтореннями), розподілених по вертикалі і горизонталі <...>. Півтонове поле може бути неповним <...>. Інтонаційна (інтервальна) і системна (ладова)...

Геміоліка

0 коментарів
Геміоліка - загальне визначення слайдів зі звукорядом, що включає збільшену секунду. Геміоліка - самостійний рід інтервальних систем [93.134]. Як інтервальний рід вона може бути представлена ​​трьома різновидами розташування півтонів і...

Гармонія

0 коментарів
До числа провідних визначень поняття «гармонія» сьогодні відносяться: ▪ співзвуччя, що володіє певною конструктивної самостійністю (тобто, приблизно те ж, що і термін «акорд»); ▪ закономірне об'єднання звуків в співзвуччя і...

Гармонійний стиль

0 коментарів
«Виходячи з художнього єдності твори, можна змоделювати поняття гармонійного стилю твори. Системність об'єкту дозволяє виділити, по-перше, елементи гармонійної мови <...>; по-друге, синтаксичні зв'язки в їх художньо-направленому значенні <...>; по-третє, композиційні...

Гармонійні тони

0 коментарів
Гармонійні тони - тони, «утворюються на слабкій долі допомогою стрибка від аккордового тону на інший тон того ж (або функціонально спорідненого) акорду. Цей прийом займає особливе місце в системі мелодійної...

Гармонійна структура

0 коментарів
Гармонійна структура - «сукупність і організація всіх гармонійних зв'язків у їх розвитку, що охоплюють всі твір в цілому і окремі його частини <...>. Сутність будь-якої цілісної гармонійної структури полягає в...

Гармонії сучасної основні принципи

0 коментарів
Гармонії сучасної основні принципи: ▪ вільне застосування дисонансу, що припускає: • прийняття дисонансу як естетично самостійного явища, необов'язково виступаючого тільки в якості засіб відтискування і підготовки консонанса; • застосування діссонантних...

Валерія

0 коментарів
Валерія - «<...> (франц. Valeur, букв. - Цінність), в живописі та графіці відтінок тону, виражає (у взаємозв'язку з іншими відтінками) певне співвідношення світла і тіні»] БЕКМ. Див. Колорит, Тембр, Колір....

Атональність

0 коментарів
Атональність - конструктивне стан музичної тканини, не допускає припущення (= екстраполяцію 10) якої-небудь дії, поведінки тих чи інших своїх складових елементів, а також оцінку, визначення характеру їх взаємозалежності, у тому...

Арпеджирована фактура

0 коментарів
Арпеджирована фактура - фактура, основними конструктивними елементами якої є ті чи інші варіанти (= види) арпеджіо, у тому числі: • арпеджіо дискретне * - арпеджіо, всі звуки якого розділені паузами;...