Музика

Уявлення про сутність музичного сприйняття

0 коментарів
При визначенні сутності музичного сприйняття насамперед виникає питання про те, що саме сприймає слухач. Одна з особливостей музики як мистецтва полягає в існуванні двох рівнів творчості. Композитор створює твір, який...

Аперцепційна обумовленість музичного сприйняття

0 коментарів
Психологія музичного сприйняття виділяється в окрему область по відношенню до досліджень музичного мислення також за ознакою значної ролі життєвого досвіду слухача в музичному сприйнятті: аперцепційний в загальній психології є характеристикою...

Характеристика музичного сприйняття

0 коментарів
Музично-пізнавальні процеси являють собою психічні процеси, предметом і областю розгортання яких є музика. Загальна психологія називає як основних пізнавальних процесів відчуття, сприйняття, мислення і уява. Вони ж стосовно до музики...

Музична пам'ять

0 коментарів
Питання про те, чи входить музична пам'ять в число музичних здібностей, вирішується сучасними дослідниками по-різному. В. І. Петрушин включає пам'ять в число музично-пізнавальних процесів. Деякі розглядають пам'ять як індивідуально-психологічна властивість...

Координаційні здібності

0 коментарів
У музичній освіті, як і у всій музичної діяльності, важливим етапом роботи є практична реалізація задуму, переклад внутріслухових образів у реальне звучання. Будь-яке виконання музичного твору засноване на складній системі...

Музично-ритмічне почуття

0 коментарів
«Біблія музиканта починається словами:" на початку був ритм "» - в такій образній формі великий музикант-педагог Г. Г. Нейгауз висловив роль ритму в музичному мистецтві і музичної діяльності [6. С....

Музичний слух, його види

0 коментарів
Музика - мистецтво звуку, і в структурі музичних здібностей найважливіше місце належить музичному слуху. Слухові відчуття є провідними для музичної діяльності, оскільки звуки, існуючі об'єктивно, т. Е. Незалежно від людини,...

Сутність і структура музикальності

0 коментарів
Музичні здібності часто характеризують терміном «музикальність», який застосовується як в науці, так і на побутовому рівні. Музичним називають людину, яка не просто вміє що-небудь робити в галузі музики (наприклад, побіжно...

Характеристика музичних здібностей

0 коментарів
Здібності - індивідуально-психологічні властивості особистості, є суб'єктивними умовами успішного здійснення певного роду діяльності. Здібності не зводяться до знань, умінь і навичок; вони виявляються швидкості, глибину та міцності оволодіння способами і...

Напрямки сучасної музичної психології

0 коментарів
В якості основних напрямків сучасної психології музичної діяльності (музичної психології) виділяють: 1. Психологію музичної творчості 2. Психологію музично-виконавської діяльності 3. Психологію музичних здібностей 4. Психологію музичної освіти 5. Психологію музичної...