Музика

Єдність сприйняття, мислення та уяви в музичній діяльності

0 коментарів
Музичне сприйняття і музичне мислення як пізнавальні процеси мають продовження і розвиток в процесі музичного уяви. Це відображає загальну логіку вибудовування психічних пізнавальних процесів: сприйняття - мислення - уява, де...

Тимчасова природа музичного мислення

0 коментарів
Музика - мистецтво часу, і серед інших мистецтв, що мають тимчасову природу, виділяється тим, що має в якості підстави «чисте» час. Всі види театрального мистецтва, кіномистецтво грунтуються, крім часу, і...

Нейропсихічні особливості музичного мислення

0 коментарів
Коріння особливостей протікання будь-яких розумових процесів знаходяться в головному мозку людини. Діяльність півкуль мозку, різних їх ділянок забезпечує НЕЙРОПСИХІЧНУ основу всіх інтелектуальних і емоційних проявів. При органічних ураженнях мозку певні...

Загальне поняття про музичне мислення

0 коментарів
Пізнання об'єктивної дійсності, починаючись з відчуття і продовжуючись у сприйнятті, переходить до мислення. Мислення, виходячи за межі чуттєвих даних, розширює межі пізнання і поглиблює його. Воно співвідносить дані відчуттів і...

Сприйняття серйозної і легкої музики

0 коментарів
Крім індивідуальних відмінностей у сприйнятті, сучасна музична психологія виявляє відмінності, зумовлені множинністю і різноманітністю продуктів сучасної музичної культури. При всій їх багатовимірності явно складаються два полюси: на одному - музика...

Особливості сприйняття музики дітьми

0 коментарів
Музичне сприйняття має, крім інших, вікові закономірності. Процес сприйняття музики починається в ранньому дитячому віці, і психічні особливості дитини на кожному віковому етапі впливають на хід цього процесу і його...

Уявлення про сутність музичного сприйняття

0 коментарів
При визначенні сутності музичного сприйняття насамперед виникає питання про те, що саме сприймає слухач. Одна з особливостей музики як мистецтва полягає в існуванні двох рівнів творчості. Композитор створює твір, який...

Аперцепційна обумовленість музичного сприйняття

0 коментарів
Психологія музичного сприйняття виділяється в окрему область по відношенню до досліджень музичного мислення також за ознакою значної ролі життєвого досвіду слухача в музичному сприйнятті: аперцепційний в загальній психології є характеристикою...

Характеристика музичного сприйняття

0 коментарів
Музично-пізнавальні процеси являють собою психічні процеси, предметом і областю розгортання яких є музика. Загальна психологія називає як основних пізнавальних процесів відчуття, сприйняття, мислення і уява. Вони ж стосовно до музики...

Музична пам'ять

0 коментарів
Питання про те, чи входить музична пам'ять в число музичних здібностей, вирішується сучасними дослідниками по-різному. В. І. Петрушин включає пам'ять в число музично-пізнавальних процесів. Деякі розглядають пам'ять як індивідуально-психологічна властивість...