Музика

Музичні емоції

0 коментарів
Будь-яка людська діяльність супроводжується емоціями, викликає емоційно активне чи пасивне ставлення. Емоції грають у музиці чільну роль. Ця роль визначається звуковою та тимчасової природою музики, здатної передати переживання в русі,...

Загальна характеристика емоцій

0 коментарів
Емоціями (лат. Emoveo - вражаю, хвилюю; фр. Emotion - хвилювання) називають реакції людини на вплив внутрішніх і зовнішніх подразників; ці реакції носять яскраво виражений суб'єктивний характер, охоплюють всі види чутливості...

Розвиток творчих здібностей у учнів молодшого шкільного віку

0 коментарів
В історії відомі приклади раннього прояви дитячих музичних здібностей: музичне обдарування В. А. Моцарта проявилося, коли йому було три роки, Й. Гайдна - в чотири роки, Ф. Мендельсона - в...

Особливості виконавської творчості

0 коментарів
Музичний твір записується у вигляді нотного тексту, прочитання якого містить яке-небудь повідомлення або формує уявлення, художні образи. «Будь-який процес читання нотного тексту, - пише М. Г. Арановський, - є його...

Психологія композиторської творчості

0 коментарів
Природне композиторську дарування полягає в особливому типі художнього мислення, перетворюючої позамузичні враження в музичні образи. Спеціальні композиторські дані - це дар музичної імпровізації, фантазії, природжене почуття гармонії, музичної архітектоніки. Мають...

Загальна характеристика творчості

0 коментарів
Під творчістю розуміють процес створення нових матеріальних і духовних цінностей в галузі науки, мистецтва чи техніки. На думку С. Л. Рубінштейна, творчість - це діяльність, «творить щось нове, оригінальне, що...

Причини естрадного хвилювання і способи його подолання

0 коментарів
Великий співак Ф. І. Шаляпін на питання про те, хвилюється він на сцені, відповів: «На сцені не хвилюються тільки небіжчики і боввани» [2. С. 14]. Хвилювання, предваряющее і супровідне будь-який...

Вольові якості особистості в музичній діяльності

0 коментарів
Для здійснення вольового поведінки особистість повинна мати так званими вольовими якостями. У числі таких психологи називають: ініціативність, рішучість, самостійність, наполегливість, витримку, самоконтроль, самовладання. Дані якості необхідні в будь-якій діяльності, проте...

Воля як психологічна категорія

0 коментарів
Успіх у будь-якій діяльності, у тому числі музично-пізнавальної, визначають не тільки, а часом і не стільки здібності і сприятливі життєві обставини, але і вольові якості людини, його прагнення до мети,...

Роль уваги в музичній діяльності

0 коментарів
Всі пізнавальні процеси мають об'єктивно-суб'єктивний характер: з одного боку, вони спрямовані на певний об'єкт, з іншого - сприймає і мислить людина, суб'єкт. Тому в кожному з пізнавальних процесів завжди є...