Музика

Гармонії сучасної основні принципи

0 коментарів
Гармонії сучасної основні принципи: ▪ вільне застосування дисонансу, що припускає: • прийняття дисонансу як естетично самостійного явища, необов'язково виступаючого тільки в якості засіб відтискування і підготовки консонанса; • застосування діссонантних...

Валерія

0 коментарів
Валерія - «<...> (франц. Valeur, букв. - Цінність), в живописі та графіці відтінок тону, виражає (у взаємозв'язку з іншими відтінками) певне співвідношення світла і тіні»] БЕКМ. Див. Колорит, Тембр, Колір....

Атональність

0 коментарів
Атональність - конструктивне стан музичної тканини, не допускає припущення (= екстраполяцію 10) якої-небудь дії, поведінки тих чи інших своїх складових елементів, а також оцінку, визначення характеру їх взаємозалежності, у тому...

Арпеджирована фактура

0 коментарів
Арпеджирована фактура - фактура, основними конструктивними елементами якої є ті чи інші варіанти (= види) арпеджіо, у тому числі: • арпеджіо дискретне * - арпеджіо, всі звуки якого розділені паузами;...

Алеаторики класи

0 коментарів
Алеаторики класи * - варіанти алеаторики (= алеаториченої техніки), пов'язані з числом разноматеріальних компонентів, що застосовуються при створенні алеаториченої композиції. Напр .: • алеаторику всекомпонентная * - варіант алеаторики, в...

Алеаторики види

0 коментарів
Алеаторики види * - варіанти алеаторики (= алеаториченої техніки), що утворюються на рівні якогось одного з компонентів музичної тканини; 2) те ж, що алеаториченої техніки компонентні види. Напр .: •...

Алеаторика

0 коментарів
Алеаторика - 1) сукупність різних прийомів, способів спільного твори музичної тканини виконавцем і композитором, заснований на довільному з'єднанні, Доскладання та прочитання виконавцем ряду музичних фрагментів, створених композитором; 2) вільне або...

Акорди інтервальні

0 коментарів
Акорди полли інтервальні - співзвуччя, що складаються з різнорідних інтервалів - найбільш численна група сучасних співзвуч. До них відносяться: • акорди поліінтервальние обертаються в моноінтервальние акорди * - співзвуччя, які...

Акорди моно інтервальні

0 коментарів
Акорди моно інтервальні - співзвуччя, що складаються з однойменних інтервалів. До них відносяться: • акорди моноінтервальние абсолютно однорідні * - співзвуччя, що складаються з однойменних інтервалів однакового тонового складу, в...

Акорди поліфонічні багатоголосні

0 коментарів
акорди поліфонічні багатоголосні * - гармонійні комплекси інтервалів (= інтервали *), які являють собою: • одночасне одномоментні співзвуччя (= вертикальні «квазі акордові» зрізи поліфонічної тканини) і • послідовно-діагональне об'єднання трьох...