Музика

Звукова структура

0 коментарів
Звукова структура - 1) міцна, відносно стійкий зв'язок (відношення) і взаємодія звуків, звукових груп (елементів), частин звукової композиції, явища, звукового процесу як цілого; 2) те ж, що Гармонічна структура .....

Закон структури музичного твору

0 коментарів
Закон структури музичного твору - закон, що розкривається в якості внутрішньої і необхідною, загальною і істотного зв'язку елементів і явищ будь-якої зі структур музичного твори (у тому числі: временнóй, гармонійної,...

Закон структури

0 коментарів
Закон структури - закон, що розкривається в якості внутрішньої і необхідною, загальною і істотного зв'язку елементів і явищ структури. Вираз в законі структури загальних і істотних відносин і зв'язків структури,...

Закон загальноструктурний

0 коментарів
Закон загальноструктурний - внутрішня і необхідна, загальна і істотна, що повторюється зв'язок конструктивних складових і явищ, характерна для всіх структур будь-якого музичного твору (у тому числі: гармонійної, временнóй та ін.),...

Дублюючі акорди

0 коментарів
Дублюючі акорди - співзвуччя, окремі іони яких повторюють лінію руху мелодійного голосу; те ж, що Ковзні акорди, Акорди-дубліровка, Стрічкові акорди. У відносинах цих акордів підвищену роль відіграють їх лінеарні зв'язку...

Додатковий конструктивний елемент

0 коментарів
Додатковий конструктивний елемент (КЕ) - 1) конструктивний принцип, слідування якому, поряд з основними конструктивними принципами, властивими тій чи іншій техніці письма, обумовлює ще більшу єднання звуковий тканини музичного твору; 2)...

Домінанта

0 коментарів
Домінанта - те ж, що доминантовая функція, Функція домінанти, Верхнеквінтовая функція і Ніжнеквартовая функція. Див. нетонічні функції. Доминантовая функція - функція нестійкого конструктивного елемента, що знаходиться в верхнеквінтових або ніжнеквартових відносинах...

Додекафонія

0 коментарів
Додекафонія - двенадцатітоновая система композиції, що є найбільш послідовною і досконалої фазою розвитку серійної техніки; те ж, що додекафонної техніки. В цілому додекафонія являє собою проектування на інтонаційну структуру атональності...

Дванадцяте звукове напівтонове поле

0 коментарів
Дванадцяте звукове напівтонове поле - «сукупність 12 висот (без повторень або з повтореннями), розподілених по вертикалі і горизонталі <...>. Півтонове поле може бути неповним <...>. Інтонаційна (інтервальна) і системна (ладова)...

Геміоліка

0 коментарів
Геміоліка - загальне визначення слайдів зі звукорядом, що включає збільшену секунду. Геміоліка - самостійний рід інтервальних систем [93.134]. Як інтервальний рід вона може бути представлена ​​трьома різновидами розташування півтонів і...