Гармонійний стиль

«Виходячи з художнього єдності твори, можна змоделювати поняття гармонійного стилю твори. Системність об’єкту дозволяє виділити, по-перше, елементи гармонійної мови <…>; по-друге, синтаксичні зв’язки в їх художньо-направленому значенні <…>; по-третє, композиційні функції гармонії, її роль у здійсненні композиційного завдання, обумовленого ідейно-художніми цілями. Визначення цих принципів гармонійної структури здійснюється неодмінно в контексті тієї «стилістичної середовища», яка існує у творі як матеріально-ідеальному освіті. Гармонійні прийоми розцінюються в тісному зв’язку з тією семантичної «навантаженням», яку вони несуть, і естетичним результатом, у формуванні якої вони беруть участь <…>. У сучасній музиці значення творів як стильової одиниці ясно сприймається навіть на «емпіричному» рівні: такі помітні стилістичні зрушення, зумовлені, мабуть, прискореними темпами історико-культурного розвитку <…>. У музиці XX століття динаміка художнього процесу придбала такий напружений характер, що доводиться, «виносячи за дужки» загальне, відзначати «модуляційні» переходи і відхилення в авторських стилях <…>. До аналізу гармонійного стилю як компонента музично-стильової системи застосовні в певних ракурсах також підходи, які в естетиці характеризуються за допомогою таких категорій, як «стиль національної культури», «стиль напряму» (течії, школи), «епохально-стадиальная стилістична спільність» , «епохальна типологічна спільність». Актуальною для теперішнього часу є проблема «стилю епохи», за якої продовжують висловлюватися вченими різні думки <…>. При всій складності проблеми епохально-типологічний стильової спільності <…> природним виявляється підхід, який акумулює інформацію про стилі як «об’єднуючому естетичному принципі», як «генетичної спільності», що виявляється на різних рівнях музичної культури »14.13-14.
«Відтепер стиль гармонії стає об’єктом твори, він« вигадується »як тема» 92.73. (Див. Індивідуалізація звуковисотного структур).
Гармонійної єдності чинники – 1) конструктивні принципи, дотримання яких обумовлює єдність гармонійної тканини музичного твору; 2) конструктивний прийом або сукупність таких прийомів, застосування яких сприяє єднанню різних елементів гармонійної структури. Розрізняються основні фактори гармонійної єдності і додаткові.
Гармонійного тематизму принцип – принципове повторення закономірностей початкового обраного гармонійного матеріалу в матеріалі всієї структури або її окремих частин [89.237; 90.161]; те ж, що Основний моделі структури принцип.
Гармонійне остинато – див. Остінато гармонійне.

ПОДІЛИТИСЯ:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.