Мистецтво

Соціокультурні функції музею

0 коментарів
Для визначення функцій музею можна використовувати словникове тлумачення такого поняття, як «діяльність» (Див .; Філософський енциклопедичний словник. М., 1987.). Зміст поняття «діяльність» виявляє соціокультурні функції музею. При цьому музей можна...

Музей як установа культури

0 коментарів
«Ідеальний музей» був запропонований польським музеєзнавцем В. Глузінскім (Gluzinski W. Upodstaw a muzjinictva. Warzawa, 1980.), який обгрунтував це, трактуючи музей як співвідношення певних дій: наочного і упорядкованого зібрання предметів, що...

Музей як соціокультурне явище

0 коментарів
Чинником першорядної важливості як у народженні музею, так і в процесі його еволюції є визначення його місця в суспільстві і культурі. У сучасному вигляді музей - досить молодий соціокультурний інститут,...

Передумови появи музею

0 коментарів
Першопричина появи музею (На сьогоднішній день досить поширеною у вітчизняному музеєзнавстві стала концепція, сформульована словацьким дослідником З. Странского, про народження музею із специфічного музейного ставлення до дійсності, «мотивованого визначальним для...