Умови праці та дисципліна в організації

Умови праці – це сукупність взаємопов’язаних психофізіологічних, санітарно-гігієнічних і естетичних чинників виробничого середовища, що роблять вплив на здоров’ї і працездатність персоналу в процесі праці.

Загальні умови праці – це стан приміщень, робочих місць, місць відпочинку, спецодягу, взуття.

Технічні – технічний рівень засобів праці.

Умови безпеки праці – техніка безпеки і охорона праці.

Санітарно-гігієнічні – мікроклімат, шум, освітленість, вібрація, громадське харчування, медичне обслуговування.

Соціально-психологічні – традиції в організації, згуртованість колективу, характер взаємовідносин.

Естетичні – колір, музика.

Психофізіологічні – фізичне і нервово-психологічна напруженість, монотонність, травмоопасность праці, режими праці та відпочинку.

Дисципліна праці – це підпорядкування певним вимогам, правилам, встановленим порядком у процесі трудової діяльності.

Дисципліна буває примусова (внеэкономическая влада і соціальна необхідність, економічні методи дисциплінування); свідома, добровільна дисципліна (усвідомлення необхідності дотримання норм і правил людиною); самодисципліна (самоубеждения індивіда).

Види дисципліни, трудова – дотримання внутрішнього трудового розпорядку; технологічна – дотримання ТУ, Гостів і нормативів; виробнича – точно в термін, техніка безпеки, ремонт і утримання обладнання, пожежонебезпека; фінансова; договірна.

ПОДІЛИТИСЯ: