Стимулювання персоналу

Стимул – це зовнішній вплив на людину, метою якого є напрям його діяльності, поведінки в організації.

Стимулювання праці припускає створення умов (механізму), при яких заохочується активна трудова діяльність, дає певні результати. Мета стимулювання – спонукати людину працювати краще.

Стимулювання покликана виконувати ряд наступних функцій:

– економічну (підвищення ефективності виробництва);
– соціальну (задоволення потреб людини);
– соціально-психологічну;
– виховну.

Класифікація стимулів трудової діяльності.

Стимули бувають індивідуальні і колективні, а також матеріальні і нематеріальні.
Матеріальні поділяються на грошові (заробітна плата, премії, компенсації й надбавки, доплати) і негрошові (побутове обслуговування, путівки, житло, умови праці).

Нематеріальні діляться на соціальні (участь в управлінні виробництвом, у розробці та прийнятті рішень, кар’єрне зростання, заняття престижними видами купа), моральні (похвала, винесення подяки, нагородження грамотами, орденами, медалями, присвоєння звань), творчі (підвищення складності виробничих завдань, вільний вибір способів вирішення завдань), психологічні (причетність до справ трудового колективу, соціально-психологічний клімат).

Вимоги до стимулювання праці: комплексність (використання всього арсеналу стимулів); дифференцированностъ (облік індивідуальних особливостей); гласність; гнучкість (перегляд системи стимулювання при необхідності); оперативність (швидке реагування на вчинок і результати роботи); участь працівників в організації стимулювання.

Винагорода – усе те, що людина вважає цінним для себе. Поняття цінності у людей специфічно, різна оцінка винагороди, відносність його цінності.

Завдання винагороди – поєднати інтереси працівників із стратегічними завданнями організації.
В ситуації стабільності економіки краще діють традиційні форми винагороди, в ситуації високої нестабільності і непередбачуваності – нетрадиційні. Винагороду у вигляді премії буде стимулювати тільки тоді, коли вона вище окладу мінімум на 10%.

У сучасній політиці винагороди існує тенденція випереджаючого зростання змінної частини заробітної плати. Ця політика одержала назву «гнучкої заробітної плати». Оплата за тарифними ставками і окладами здійснюється у відповідності зі складністю і відповідальністю праці. Компенсації враховують ті виробничі і соціальні характеристики праці, які є об’єктивними і не залежать від працівника, і вони стабільні. Премії вводяться для стимулювання продуктивної і якісної роботи. Вони мінливі і відповідають поточним результатами праці. Умови преміювання можуть змінюватися залежно від актуальності того чи іншого завдання (обсяги, якість, економія ресурсів).
Розробка положення про стимулювання персоналу.

Визначення цілей стимулювання. Стратегія розвитку є підставою для формування переліку сприятливих для компанії дій працівників, які будуть заохочуватися системою стимулювання, і деструктивних, при яких будуть застосовуватися стягнення.

Анкетування працівників з метою визначення мотиваційного профілю персоналу компанії.
Обстеження фактично склалася і дієвої системи стимулювання. Складаються переліки всіх раніше використовувалися в компанії підстав для стимулювання (дій співробітників) і форм стимулювання. Матеріалом для обстеження є розпорядчі документи: накази, розпорядження.

Проектування підстав стимулювання. Піддається ревізії список, який уже є (підстави для стимулювання). Ті підстави, які не актуальні в поточній ситуації, викреслюються, які актуальні – додаються.

Проектування форм стимулювання. Піддаються ревізії і викреслюються форми, неадекватні мотиваційному профілю компанії, додаються нові, відповідні структурі мотивації.
Закріплення форм стимулювання за підставами стимулювання. Кожному основи для стимулювання визначаються відповідні форми: обсяг або вид стимулювання та особи, які мають повноваження щодо представлення та затвердження конкретної форми стимулювання. Для кожної форми стимулювання вказується обсяг і вид заохочення і стягнення.

Розробка і оформлення тексту положення про стимулювання персоналу та проект наказу про введення в дію положення та порядок його зміни.

Затвердження положення про стимулювання.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Конкурентні переваги