Що таке посадова інструкція: визначення

Що таке посадова інструкція?

Посадова інструкція – це внутрішній організаційно-нормативний документ, мета якого:
– чітко регламентувати питання управління, взаємодії персоналу, звітності, забезпечення діяльності та регулювання робочих обов’язків для кожної окремої посади в компанії.
– роз’яснити і врегулювати порядок взаємовідносин працівника і роботодавця.

Правове регулювання питання про посадових інструкціях

Посадова інструкція не відноситься до обов’язкових нормативно-правовим актам на підприємстві з найманою робочою силою, адже трудове законодавство ніяким чином не регулює наявність подібного документа.

Тому в кожній організації посадові інструкції розробляються і затверджуються власними силами, з ініціативи керівника. Головне, щоб цей документ не суперечив трудовим договором і трудовим законодавством.

Перед затвердженням посадова інструкція повинна бути узгоджена з усіма необхідними підрозділами організації (юридичний відділ, відділ кадрів, начальник відповідного відділу і т.д.).

Переваги наявності посадової інструкції

За своєю суттю посадова інструкція – це не що інше, як Додаток до трудового договору і корисна для всіх учасників трудових відносин наступними особливостями:

  • 1) Містить повний, вичерпний і розгорнутий перелік кваліфікаційних вимог до посади, а також визначає міру дисциплінарної відповідальності працівника. Справа в тому, що Трудовий договір, який підписується в обов’язковому порядку всіма співробітниками найчастіше однаковий за змістом для всіх. Відповідно функціональні обов’язки в ньому вказуються розмито і не конкретизовано, занадто узагальнено.
  • Посадова інструкція – це документ спеціально складений не для кожного співробітника окремо, а для кожної посади окремо. Там прописуються абсолютно всі повноваження, обов’язки, відповідальність та інші деталі, які не вказані в контракті. Вся задача співробітника – ознайомитися з Інструкцією і прийняти її до уваги (підписати). Відповідно, якщо працівника переводять на нову посаду, його нові функціональні обов’язки регулюються інший посадовою інструкцією.
  • 2) Кожному співробітнику підприємства посадова інструкція допомагає мати чіткі уявлення про своїх повноваженнях, можливостях і ступеня відповідальності перед підприємством. Якщо який-небудь коло обов’язків не має відношення до посади працівника, то він має право відмовитися виконувати таку роботу без негативних наслідків.
  • 3) У разі найму нових працівників, зокрема при випробувальному терміні. Можна об’єктивно оцінити, наскільки співробітник відповідає своїй посаді, дотримуючись або не виконуючи всіх пунктів Посадовий Інструкції.
  • 4) При звільненні персоналу з ініціативи роботодавця (за невідповідність) саме Посадова інструкція буде в суді аргументованою оцінкою ефективності виконання співробітниками своїх трудових обов’язків або дозволить уникнути судових позовів взагалі. Іншими словами, посадова інструкція – це своєрідний гарант і вагома захист для роботодавця в разі якихось суперечок з підлеглими.
  • 5) Також цей документ упорядковує роботу кожного відділу зокрема і всього підприємства в цілому, сприяє організації та структурування роботи персоналу.
ПОДІЛИТИСЯ: