Менеджмент

Стадії управлінського рішення

0 коментарів
Управлінське рішення

Рішення розглядається як продукт управлінської діяльності, а процес його прийняття - як процес, який веде до появи цього продукту.

Ухвалення рішення є свідомим вибором з наявних варіантів (альтернатив)...

Служба ризик-менеджменту

0 коментарів
Служба ризик-менеджмент

Ризик-менеджмент або процес управління ризиками є процесом, спрямованим на прийняття і виконання управлінських рішень, які націлені на скорочення ймовірної появи негативного результату і зниження ймовірних втрат при здійсненні...

Удосконалення організаційно-виробничої структури управління

0 коментарів
Поняття організаційно виробничої структури управління

На сьогоднішній день, під виробничим підприємством прийнято розуміти відокремлену спеціалізовану одиницю, в основі якої знаходиться якісно організований трудовий колектив, який може за допомогою існуючих в...

Удосконалення виробничого менеджменту

0 коментарів
Специфіка виробничого менеджменту

Виробничий менеджмент є свого роду системою керуючих впливів, які представлені у вигляді законів, планів, указів і різних фінансових важелів.

Виробничий менеджмент є діяльністю, спрямовану на управління процесом...

Сутність і значення мотивації

0 коментарів
Сутність мотивації

Суть мотивації полягає в стимулюванні діяльності людини, процес спонукання себе та інших на здійснення дій, а також вплив на поведінку людини для досягнення особистої, колективної і суспільної мети.

...

Створення умов мотивації

0 коментарів
Умови розвитку мотивації

Методами прямого впливу (наприклад, примусу і переконання) неможливо ефективно впливати на мотивацію працівників, вони можуть надати прямо протилежний ефект демотивації. З цієї причини завданням керівника є облік...

Стратегії виробничого менеджменту

0 коментарів
Стратегії виробничого менеджменту

Для ефективного просування підприємства керівнику необхідно діяти по строго певним планом. Даний план прийнято називати стратегією розвитку підприємства на довгострокову і середньострокову перспективу. Для складання ефективного плану...

Суб'єкт інвестиційного менеджментум

0 коментарів
Сутність інвестиційного менеджменту

Класичний менеджмент можна визначити як мистецтво управління, яке поєднує в собі теоретичні засади та практичний досвід. Керівництво - складний процес і не менш складна діяльність. Мало назвати...

Структурні управлінські рішення

0 коментарів

По відношенню до процесу прийняття управлінського рішення його структурна характеристика досить скрутна через складність протікають при цьому процесів. Охарактеризувати управлінське рішення можна, одночасно спираючись на кілька базових типів структур. Можна...

Суб'єкти і об'єкти управлінських рішень

0 коментарів
Суб'єкт управлінського рішення

Суб'єкт управлінського рішення - це власне особа, яка приймає рішення: менеджер або керівник, який володіє правом розробки та вибору одного з безлічі альтернативних варіантів системи або операції.

...