Менеджмент

Сутність і значення мотивації

0 коментарів
Сутність мотивації

Суть мотивації полягає в стимулюванні діяльності людини, процес спонукання себе та інших на здійснення дій, а також вплив на поведінку людини для досягнення особистої, колективної і суспільної мети.

...

Створення умов мотивації

0 коментарів
Умови розвитку мотивації

Методами прямого впливу (наприклад, примусу і переконання) неможливо ефективно впливати на мотивацію працівників, вони можуть надати прямо протилежний ефект демотивації. З цієї причини завданням керівника є облік...

Стратегії виробничого менеджменту

0 коментарів
Стратегії виробничого менеджменту

Для ефективного просування підприємства керівнику необхідно діяти по строго певним планом. Даний план прийнято називати стратегією розвитку підприємства на довгострокову і середньострокову перспективу. Для складання ефективного плану...

Суб'єкт інвестиційного менеджментум

0 коментарів
Сутність інвестиційного менеджменту

Класичний менеджмент можна визначити як мистецтво управління, яке поєднує в собі теоретичні засади та практичний досвід. Керівництво - складний процес і не менш складна діяльність. Мало назвати...

Структурні управлінські рішення

0 коментарів

По відношенню до процесу прийняття управлінського рішення його структурна характеристика досить скрутна через складність протікають при цьому процесів. Охарактеризувати управлінське рішення можна, одночасно спираючись на кілька базових типів структур. Можна...

Суб'єкти і об'єкти управлінських рішень

0 коментарів
Суб'єкт управлінського рішення

Суб'єкт управлінського рішення - це власне особа, яка приймає рішення: менеджер або керівник, який володіє правом розробки та вибору одного з безлічі альтернативних варіантів системи або операції.

...

Система мотивації

0 коментарів

Керівники завжди знали, що працювати людини необхідно спонукати. Однак довгий час вважалося, що для цього достатньо лише матеріальної винагороди, хоча завжди було відомо, що гроші не є єдиним чинником що...

Порівняльна оцінка ризику

0 коментарів

Порівняльна оцінка ризику - порівняння існуючої кількісної оцінки ризику до прийнятих критеріїв з метою визначення розбіжності між показниками і необхідності зниження ризику.

Призначення порівняльної оцінки ризику

Оцінка ризику може бути...

Статистична оцінка ризиків

0 коментарів

Існує три найбільш часто використовуваних методу статистичної оцінки ризиків. Слід розглянути кожен з них окремо.

Марковський аналіз

Марковський аналіз - метод статистичної оцінки ризиків, який був названий на честь російського...

Сутність і види управління проектами

0 коментарів

Під управлінням проектами мають на увазі організацію всього необхідного для досягнення мети, в рамках часу і бюджету. Найбільш очевидний метод реалізації проекту - це його розбиття на певні фази. Не...