Менеджмент

Основні категорії менеджменту

0 коментарів
Категорії менеджменту - найбільш загальні і фундаментальні поняття, що відображають істотні загальні властивості і стійкі відносини (зв'язку) в процесах і структурі управління організацією. До числа основних категорій менеджменту слід віднести:...

Поняття і зміст менеджменту

0 коментарів
Для того щоб організація могла домогтися своїх цілей, її дії мають бути скоординовані. Тому управління є істотно важливою діяльністю для організації. Воно являє собою невід'ємну частину будь-якої людської діяльності, якою...

Основні категорії теорії організації

0 коментарів
Категорії теорії організації - найбільш загальні і фундаментальні поняття, що відображають істотні, загальні властивості і стійкі відносини (зв'язку) в процесах і структурі організації. Розглянемо основні категорії теорії організації. Загальна теорія...

Сутність теорії організації

0 коментарів
Сутність теорії організації - це внутрішній зміст предмета, що виражається в єдності всіх його різноманітних властивостей і відносин. Сутність і зміст категорії «організація» проявляються в її функціях, т. є. У...

Предмет і метод теорії організації

0 коментарів
Відомо, що предмет визначає те, чим займається дана наука, і що, які явища об'єктивної дійсності вона вивчає.Теорія встановлює закони та закономірності протікання процесів або явищ, що вивчаються конкретною наукою. Метод...

Поняття про теорію організації

0 коментарів

Не можна добре управляти погано організованим об'єктом А. Берг

У Росії, та й у світовій практиці досі немає цілісної наукової теорії організації. Про ущербності відсутності цілісної...

Основні концепції фінансового менеджменту

0 коментарів
Всі теоретичні концепції і моделі, що становлять основу сучасної парадигми фінансового менеджменту, сформовані в реаліях економіки з тривалим домінуванням капіталістичних ринкових відносин. У цьому зв'язку науковий і практичний інтерес представляє...

Сучасна парадигма фінансового менеджменту

0 коментарів
Методологічною основою прийняття рішень у фінансовому менеджменті є сукупність фундаментальних концепцій,система яких утворює сучасну парадигму фінансового менеджменту. Парадигма (грец. Paradeigma) - вихідна концептуальна схема, модель постановки проблем та їх вирішення,...

Об'єкти та суб'єкти фінансового менеджменту

0 коментарів
Як система управління фінансовий менеджмент передбачає наявність об'єкта і суб'єкта управління. Об'єктом управління виступають фінанси і фінансова діяльність організації. Особливості формування капіталу та фінансових ресурсів, форми і методи розподілу цих...