Менеджмент

Оформлення досягнутих угод

0 коментарів
Для породження договору необхідно не тільки правильно визначити його зміст, дотримати встановлений законодавством порядок погодження необхідних умов, а й зафіксувати досягнуті угоди в необхідній формі. З точки зору юридичних наслідків...

Порядок (процедура) узгодження договірних умов

0 коментарів
Порядок укладення договору визначає процедуру дій за погодженням необхідних для укладення договору умов, а також ряд додаткових дій, які необхідно здійснити для того, щоб породити договір (надати йому юридичну силу)....

Умови, які підлягають узгодженню договірними контрагентами

0 коментарів
Відповідно до російського законодавства (ст. 432 ЦК України) такі умови іменуються суттєвими. До них відносяться умови: а) про предмет договору; б) які названі в законі або інших правових актах як...

Укладання робочих договорів

0 коментарів
Виконання притаманних даній стадії договірної роботи заходів націлене на породження договору, тобто надання створеному спільними зусиллями потенційних контрагентів проекту договірного угоди юридичної сили. В іншому випадку створений договір не здатний...

Вивчення та відбір потенційних контрагентів

0 коментарів
На основі обраної стратегії договірної роботи та розробленої структури договірних зв'язків будується подальша діяльність фірми з вивчення та відбору потенційних контрагентів. Багато фірм несуть серйозні фінансові втрати через прорахунки і...

Планування структури договірних зв'язків

0 коментарів
Після розробки стратегії договірної роботи необхідно спланувати структуру договірних зв'язків фірми на довгостроковий період. Під структурою договірних зв'язків розуміють взаємовідношення, взаєморозташування, взаємозалежність існуючих договірних відносин фірми, а також відносин, які...

Розробка стратегії договірної діяльності

0 коментарів
Підготовча стадія договірної роботи починається з розробки стратегії договірної діяльності, яка відповідає на принципове питання: як фірма буде формувати і реалізовувати необхідні для її бізнесу договірні зв'язки в довгостроковій перспективі?...

Зміст договірної роботи

0 коментарів
Зміст договірної роботи утворює дії, спрямовані на створення і застосування договірного інструментарію в економічних інтересах фірми. Зазначені дії групуються по стадіях, на кожній з яких по черзі вирішуються питання, що стосуються...

Принципи ведення договірної роботи

0 коментарів
Як і будь інший вид людської діяльності, договірна робота базується на низці принципів, що представляють собою основоположні підходи до організації та ведення даної роботи, що забезпечують досягнення високого кінцевого результату....

Поняття та цільове призначення договірної роботи

0 коментарів
Економічні та правові функції договору самі по собі ніколи не проявляються. Вони реалізуються в процесі вміло налагодженої договірної роботи. Практика переконує, що при неякісної, неефективної договірній роботі домогтися високих кінцевих...