Менеджмент

Філософія керівніцтва - філософія влади

0 коментарів
Філософія керівніцтва базується на філософії власти и найдавнішіх уявленнях про політику. - «Кіт винен ловити мишей, селянин - працювати, керівник - Керувати, але всі повинні Виконувати свої Функції зі знанням справи»...

Концепції влади

0 коментарів
Влада - це можливість чинити певний вплив (вплив) на поведінку людей за допомогою права розпоряджатися чим-небудь, авторитету, підпорядкування своїй волі. Вплив - поведінка однієї людини, яка вносить зміну в образ...

Поняття про підрозділ, групі, колективі

0 коментарів
Організація, установа, підприємство складається з підрозділів, груп, колективів. Підрозділом називається відносно мала група, що має власний перелік функціональних обов'язків (завдань) і є системоутворюючим елементом організаційної структури підприємства. Існує три основних...

Лідерство, вплив, влада в системі менеджменту

0 коментарів
У групі має місце лідерство і владу. Ці поняття дозволяють краще усвідомлювати особливості міжособистісних відносин всередині організації. Влада пронизує все життя організації і підтримує її структуру. Її використовують і начальники...

Традиційні і нові концепції лідерства

0 коментарів
Бихевиористская концепція (англ. Біхевіор - поведінка). Вчені біхевіористи розробили три підходи до визначення значущих чинників ефективного лідерства. Такі як: - Підхід з позиції особистих якостей (особистісна теорія лідерства); - Поведінковий...

Лідер і група. Групова динаміка

0 коментарів
По суті ефективного керівництва людьми лежить технічна, психологічна, адміністративна компетентність (наповненість навичками) лідера. Згідно С.Норткоту Паркінсона, існує кілька елементів лідерства, які купуються і розвиваються в навчальній практиці: - Уява -...

Поняття і модель конфлікту

0 коментарів
Широко відоме визначення поняття конфлікт (лат.) Як зіткнення, серйозне суперечність, суперечка, що приводить до боротьби (* характерно для школи наукового управління, адміністративної та бюрократичної М.Вебера; * в школі людських відносин...

Причини і джерела конфліктів

0 коментарів
У лекції наводяться причини виникнення конфліктів. Основні причини конфліктів: - Обмеженість ресурсів, які можна ділити; - Взаємозалежність завдань - завдань; - Відмінності в цілях, уявленнях і цінностях, в манері поведінки, життєвому...

Управління конфліктами

0 коментарів
Будь-який керівник повинен бути зацікавлений в тому, щоб виник в організації конфлікт якнайшвидше був подоланий. З цим пов'язана і основна задача керівника при управлінні конфліктами - зниження числа бар'єрів, які...

Переговори по створюваним договорами

0 коментарів
Формулювання вироблених умов договору повинні бути не тільки запропоновані потенційному контрагенту, але й належним чином узгоджені з ним. Для цього розробила проект договору або пропонує формулювання окремих договірних умов сторона...