Менеджмент

Сучасні погляди на типологію організації

0 коментарів
Загальне поняття типології організацій

У будь-якій країні існує велика кількість організацій: комерційні і некомерційні, державні та недержавні, виробничі і невиробничі. Ефективність діяльності організації визначається загальним потенціалом, який складається з ресурсів...

Зміст поняття лідерства в управлінні організацією

0 коментарів

Лідер є особистістю, за якої всі інші члени групи визнають права брати на себе відповідальність за прийняття найбільш відповідальних рішень, які зачіпають їх інтереси і визначають характер і напрям діяльності...

Зміст організаційної культури

0 коментарів
Функції організаційної культури

Зміст організаційної культури в будь-якій організації специфічне. Компоненти, що входять до її складу, можуть відрізнятися в різних організаціях, але їх вибір завжди обґрунтований, не випадкова. Організаційна культура...

Відповідність культури прийнятої стратегії

0 коментарів
Загальна концепція культури в організації

Всі характеристики організаційної культури (стереотипи поведінки, норми поведінки в групі, цінності, філософія, правила поведінки у зовнішньому середовищі, клімат в організації, склад персоналу, їх практичний досвід...

Системний підхід

0 коментарів
Поняття системного підходу до вивчення організаційної культури

Системний підхід розглядає об'єкти вивчення як цілісні системи. Це метод наукового пізнання, в основі якого закладено розуміння систем і їх роботи. Особливість системного...

Опір організаційним змінам

0 коментарів

Організаційні зміни - це зміни в організаційній структурі, викликані змінами в зовнішньому середовищі. Як правило, такі зміни характеризуються відмовою від звичних цінностей, норм і схем робочих процесів, які є перешкодами...

Структура і процес розвитку конфлікту

0 коментарів

Конфлікт являє собою впорядковану структуру соціальної взаємодії. Дана структура передбачає виділення ключових елементів, серед яких учасники конфлікту, ресурси конфліктного протистояння, причинне поле конфлікту, наявність сил, безпосередньо в боротьбі не беруть...

Стратегія ризик-менеджменту

0 коментарів

Стратегія ризик-менеджменту є мистецтвом управління ризиками підприємства в умовах невизначених господарських ситуацій, яке засноване на прогнозуванні ризиків і впровадження методів їх зниження. Така стратегія включає в себе правила, на базі...

Мережева організаційна структура

0 коментарів
Сутність і основні характеристики мережевих організаційних структур

При переході на більш гнучкі, сучасні методи управління компанією часто вдаються до побудови мережевих організаційних структур.

Незаперечною перевагою мережевих структур є те, що...

Ситуаційна теорія лідерства

0 коментарів
Сутність ситуаційного підходу до лідерства

Основна ідея ситуаційної теорії лідерства полягає в запереченні існування ідеального лідерського стилю. На думку фахівців, які дотримуються ситуаційного підходу до лідерства, вибір стилю лідерства залежить...