Менеджмент

Чи існує теорія соціального контролю мас?

0 коментарів
Така теорія існує. Вона виходить з того, що соціальний контроль мас є досить значною частиною культури впливу на людину. Саме впливом на людину, розвиненістю системи суспільних зв'язків визначається соціальний контроль...

Цінності західної цивілізації XIX-XX ст. та їх вплив на маси

0 коментарів
Як же співвідносилися між собою в різний історичний час п'ять видів ціннісного виробництва (матеріальне, предметів життєзабезпечення, духовне, «суспільно-політичне», «обробка людей людьми»), що складають сукупний продукт людської взаємодії - суспільство? Які...

Культура впливу на людину і маси як цінність

0 коментарів
Коли мова йде про культуру впливу на маси і людини маси, мається на увазі така перетворювальна діяльність, як «обробка людей людьми». Ще К. Маркс і Ф. Енгельс писали про дві...

Цінності «суспільно-політичного виробництва»

0 коментарів
Поряд з матеріальним і духовним виробництвом, слід розглядати і «суспільно-політичне виробництво». Продуктом такого роду «виробництва» є політична теорія і практика, породжують той чи інший соціально-політичний лад. «Суспільно-політичне виробництво» - це...

Цінності духовного виробництва

0 коментарів
У духовному виробництві, на відміну від матеріального, немає настільки тісного зв'язку між створенням цінностей і їх споживанням. Видатні твори літератури і мистецтва можуть служити людям як завгодно довго. Однак необхідно...

Культура життєзабезпечення. Цінності побуту

0 коментарів
Як похідне від матеріального виробництва розглядається виробництво предметів життєзабезпечення людини, цінностей побуту. Хоча воно і грунтується на досягненнях матеріального виробництва, але все ж має самостійний характер, оскільки замкнуто на людину,...

Цінності матеріального виробництва

0 коментарів
Поняття «матеріальне виробництво» і «духовне виробництво» ввели К. Маркс і Ф. Енгельс. Матеріальне виробництво передбачає діяльність людей, що створюють суспільно необхідні для життя продукти, що змінюють навколишній світ. Матеріальна діяльність...

Цінності «проривні» і «похідні»

0 коментарів
Всі культурні цінності можна розділити на «проривні» і «похідні». «Проривні» цінності значно прискорюють розвиток продуктивних сил, соціальних ідей. В мистецтві і літературі - це безсмертні, класичні твори. «Проривні» цінності революційно...

Що таке базові цінності?

0 коментарів
Під цінностями прийнято розуміти значимість об'єктів навколишнього світу для людини, соціальної групи, шару, класу, суспільства в цілому. Ця значимість визначається не властивостями об'єктів самих по собі, а їх залученістю в...

Поняття «маса» і «масове суспільство»

0 коментарів
Трудяще більшість населення в різні історичні епохи ставало об'єктом ідейної та політичної боротьби, як маса, на яку покладалася особлива роль - носія соціального прогресу. У XX в. в науці склалися...