Менеджмент

Феномен культурної політики

0 коментарів
Загальновідомий тезу, широко декларований сьогодні засобами масової інформації, що культура суспільства в найрізноманітніших її проявах - процес творчий, спонтанний, що не піддається керуючому впливу. Тому часто ставиться під сумнів навіть...

Управління культурою

0 коментарів
Перш ніж розглядати проблему управління культурою, необхідно визначити, що входить в саме поняття «культура». Стаття 1 «Декларації культури», розробленої Д. С. Лихачовим, говорить: «Під культурою розуміється створена людиною матеріальне й...

Культура народу і культурне середовище

0 коментарів
Стан культури в суспільстві є завжди показник його розвитку в політичній, соціально-економічній та інших сферах. Розквіт мистецтва, як правило, знаменує собою підйом державності, занепад ж супроводжується соціальним втомою, декадансом. Хоча...

Вплив на маси

0 коментарів
Соціальне конструювання реальності зовсім не є приватною справою тих чи інших людей, деяким прагненням до узагальнень або, гірше того, неадекватним відображенням того, що ми називаємо об'єктивною реальністю, тими, кого в...

Тезаурус для пізнання соціальної реальності

0 коментарів
Зчеплення Тезаурусних конструкцій в тезауруси обумовлено завданнями орієнтації в соціальному просторі - часу. Вісь ієрархічної організації тезауруса лежить в іншій площині, ніж в систематичному зводі людських знань, який зберігається, видозмінюється,...

Тезауруси

0 коментарів
Подання феноменологічної соціології, властиве і концепції П. Бергера і Т. Лукмана, про те, що повсякденний світ насправді сприймається як зонально розділений (знайоме наближене, незнайоме видалено), близько до тезаурусному підходу, який...

П. Бергер і Т. Лукман про соціальне конструювання реальності

0 коментарів
У сучасному суспільному житті на всіх рівнях соціальності провідну роль набуває конструювання соціальної реальності, і саме тут шикуються кордону соціального контролю мас: по одну сторону ці межі окреслюють поле контролю...

Різниця потенціалів культур

0 коментарів
В рамках світової цивілізації індустріальна культура досить неоднорідна. В одних суспільствах вона має більш високий рівень, в інших - менше. Причини тут можуть бути як історичного, так і економічного, політичного,...

Культура - «донор» і культура - «реципієнт»

0 коментарів
Відомий західний дослідник Е. Гелнер визначає в розвитку людства культуру аграрну і індустріальну. Аграрна культура - це культура на рівні соціальних верств або локальних громад, які не прагне розширити зону...

Конфлікт іміджів інтелігенції

0 коментарів
Інтелігенція, насамперед гуманітарна, - творець і зберігач вищих духовних цінностей суспільства. Усередині інтелігенції існує велика диференціація за родом, характером діяльності та ін. А вже якщо взяти таку її частину, як...