Менеджмент

Орієнтовна структура і функції системи управління персоналом

0 коментарів

В приблизну структуру СУП входять:

Сектор найму: директор по найму, інтерв'юери, фахівці з відбору.

Сектор навчання: заводські інструктори, експерти, фахівці з навчання, бібліотекар, видавець.

Сектор пільг та послуг: соціальний працівник,...

Система управління персоналом

0 коментарів

Система управління персоналом включає групу фахівців апарату управління; технічну базу; комплекс методів і методик; організацію праці та управління персоналом; сукупність програм.

Ефективна система управління персоналом складається з наступних компонентів:

1)...

Історичний аспект науки управління персоналом

0 коментарів

Школа наукової організації праці. Ф. Тейлор розробив диференційовану оплату праці, метод вивчення рухів у часі (хронометраж), поняття кадрового менеджменту, планування, наукову організацію праці, організацію відбору, навчання та тренування робітників, а...

Об'єкт і предмет вивчення і цілі науки управління персоналом

0 коментарів

Управління персоналом – це комплексна прикладна наука про організаційно-економічних, адміністративно-управлінських, технологічних, правових, групових і особистісних факторах, способи та методи впливу на персонал підприємства для підвищення ефективності і досягнення цілей організації....

Молодь як особлива частина маси

0 коментарів
Молодь - це частина маси, якій притаманні найбільший динамізм і сильна енергетика. Своєю енергією вона «заражає» масу. По тому, що з себе представляє молодь, які її проблеми, можна судити про...

Відчуження культури

0 коментарів
Характер впливу культури на особистість обумовлений поділом праці. Відбувається розрив між вузьконаправленої діяльністю людини і спільним продуктом, зусилля багатьох людей, що відчужується від конкретної особистості. Так проявляється феномен відчуження, властивий...

Парадигма «наздоганяючого розвитку»

0 коментарів
У сучасній вітчизняній науковій літературі розгляд феномена культурної політики України, як правило, обмежується історичними рамками недавньої радянської історії або сьогоднішнього дня. Однак більш плідним представляється поєднання діахронічного і синхронического аспектів...

Цілі, принципи і моделі культурної політики

0 коментарів
При всій самоцінності культури як особливого суспільного явища мова не може йти про єдину культурній політиці, придатної для всіх часів і народів. У кожному конкретному випадку її розробка і визначення...

Феномен культурної політики

0 коментарів
Загальновідомий тезу, широко декларований сьогодні засобами масової інформації, що культура суспільства в найрізноманітніших її проявах - процес творчий, спонтанний, що не піддається керуючому впливу. Тому часто ставиться під сумнів навіть...

Управління культурою

0 коментарів
Перш ніж розглядати проблему управління культурою, необхідно визначити, що входить в саме поняття «культура». Стаття 1 «Декларації культури», розробленої Д. С. Лихачовим, говорить: «Під культурою розуміється створена людиною матеріальне й...