Менеджмент

Теорія стратегій, інновацій та лідерства

0 коментарів
Наука управління

Наука управління служить нам через заміну словесних міркувань на моделі, кількісні значення і символи. Вона дозволяє конструювати функції різного ступеня складності. Будувати часто зустрічаються моделі розподілу ресурсів, управління...

Трансакційні теорії лідерства

0 коментарів
Сутність лідерства

Як керувати світом, як змусити робити людей те, що вони не хочуть, на ці питання кожен би хотів знати відповідь. Особливо актуально ці питання стали на початку двадцятого...

Теорія трансформаційного лідерства

0 коментарів
Поняття трансформаційного лідерства

Лідери - харизматичні люди, як правило, видатні. При цьому дана характеристика не найважливіша для ефективного лідерства в сучасних умовах. Вчені вважають, що харизма безумовно важлива, але основним...

Технології в виробничому менеджменті

0 коментарів
Процес впровадження технологій у виробництво

Сучасне виробництво і управління не може обійтися без сучасних технологій. Процес впровадження технологій у виробництво пов'язаний з рядом труднощів і передбачає наступні кроки:

Формування сприятливих...

Тактичні управлінські рішення

0 коментарів
Сутність і особливості тактичних управлінських рішень

Тактичні управлінські рішення - це рішення, що приймаються на середньому і вищому управлінських рівнях на рік або квартал та включають заходи, які необхідні для...

Типи організаційної культури

0 коментарів

Найбільш поширена типологія організаційних культур, запропонована К. Камероном і Р. Квінном. В основі даної типології лежать 4 групи критеріїв, взаємопов'язаних з ключовими цінностями організації. До цих критеріїв належать:

Гнучкість і...

Творчі мотивації

0 коментарів
Особливості творчого процесу з позиції мотивації

Елементи творчості висвітлюються в різних видах професійної діяльності людини. Творчість являє собою соціально обумовлену цілеспрямовану, творчу діяльність людей, найкращим чином представляє продуктивні компоненти, які...

Вимоги до контролю в менеджменті

0 коментарів
Сутність контролю

Контроль являє собою процес, за допомогою якого менеджери і керівники підприємства можуть визначити, чи правильними є їх рішення, а також потрібна їх коригування в подальшому.

Метою контролю є...

Технології організаційних змін

0 коментарів
Напрямки робіт по здійсненню організаційних змін

Технологія управління змінами в організації має на увазі два основних напрямки роботи:

усвідомлене залучення керівника в процеси управління змінами; включення керівником інших співробітників в...

Типи стратегічних змін

0 коментарів
Завдання реалізації організаційної стратегії

Реалізація організаційної стратегії націлена на вирішення трьох ключових завдань:

Визначення значущості адміністративних завдань, розстановка пріоритетів відповідно до прийнятої організаційною стратегією; Визначення відповідності стратегії і внутрішньоорганізаційні елементів...