Менеджмент

Планування трудової кар'єри

0 коментарів

Трудовий шлях – сукупність всіх трудових переміщень працівника. Кар'єра – поступальний рух по службовій драбині. Виділяють кар'єру професійну та внутрішньоорганізаційну. Внутрішньоорганізаційна кар'єра буває горизонтальна; вертикальна; доцентрова.

Етапи трудової кар'єри: дорабочий...

Методи відбору персоналу

0 коментарів

Тести.

1. Особистісні опитувальники. Тест Кеттелла визначає професійну придатність, тест MMPI – професійну непридатність, особистісний опитувальник Айзенка – особистісні якості.

2. Тести загальних здібностей. Тести для одновимірної оцінки здібностей та...

Відбір персоналу

0 коментарів

Принципи добору персоналу: пошук і відбір кадрів є продовженням кадрової політики; відбір кадрів проводиться не тільки на основі професійних характеристик, але і оцінюється те, як нові працівники будуть вписуватися в...

Умови праці та дисципліна в організації

0 коментарів

Умови праці – це сукупність взаємопов'язаних психофізіологічних, санітарно-гігієнічних і естетичних чинників виробничого середовища, що роблять вплив на здоров'ї і працездатність персоналу в процесі праці.

Загальні умови праці – це стан...

Аналіз роботи і оцінка роботи персоналу

0 коментарів

Управління персоналом – це комплексна прикладна наука про організаційно-економічних, адміністративно-управлінських, технологічних, правових, групових і особистісних факторах, способи та методи впливу на персонал підприємства для підвищення ефективності і досягнення цілей організації.

...

Оплата праці персоналу

0 коментарів

Вартість робочої сили зводиться до вартості певної суми життєвих благ, яку отримує працівник за результати своєї праці. Конкретною формою вартості і є заробітна плата. Проте її розмір може відхилятися від...

Витрати на персонал

0 коментарів

Всі витрати на персонал можна віднести до двох груп: прямі витрати і непрямі.

Прямі – оплата праці за одиницю часу або виконаний обсяг робіт.

Непрямі – всі додаткові витрати з...

Стратегія управління персоналом

0 коментарів

Менеджмент персоналу має три рівні: стратегічний; тактичний; оперативний.

Оперативний рівень охоплює безпосередню область ділової активності персоналу. Тут представлені всі функції управління персоналом.

На тактичному рівні реалізується планування потреби в кадрах,...

Методи управління персоналом

0 коментарів

Методи управління персоналом поділяються на три групи.

1. Адміністративні базуються на владі, дисципліні і стягненнях.
2. Економічні ґрунтуються на правильному використанні економічних законів на виробництві.
3. Соціально-психологічні базуються...

Персонал організації і принципи його управління

0 коментарів

Персонал – сукупність найманих працівників однієї організації, що виконують певні виробничо-господарські функції.

Базовою у вітчизняній практиці є класифікація працівників, закріплена в загальнодержавному класифікаторі Республіки Білорусь, правила обліку персоналу визначені інструкцією...