Менеджмент

Традиційна організація

0 коментарів

Традиційна організація - це комбінація при проектуванні організації лінійної і функціональної департаментизації.

Лінійно-функціональна схема організаційної структури історично виникла в рамках заводського виробництва і стала відповідної «організаційної» реакцією на ускладнюється виробництво...

Технологія роботи

0 коментарів
Поняття технології в менеджменті

Технологія є одним з елементів внутрішнього середовища організації, тобто, елементом, який добре піддається контролю. Без технології неможливо виробництво продукту. Значення поняття технологія зазвичай ширше, ніж виробничий...

Типи конфліктів

0 коментарів
Класифікація конфліктів

Як вже говорилося, конфлікт - це незгода з приводу окремих питань, виникає між двома або кількома сторонами. Сторонами конфлікту в організації можуть бути як окремі люди, так і...

Традиційні концепції лідерства

0 коментарів
Теорія лідерських якостей

Теорія лідерських якостей - це найбільш ранній підхід у вивченні та визначенні лідерства. В даному напрямку проводилися сотні досліджень, які породили досить довгий список розкритих лідерських якостей....

Теорія лідерських якостей

0 коментарів

Теорія лідерських якостей відображає в собі ранні підходи до пояснення та вивчення лідерства. Перші дослідники робили спроби виявити якості, які відрізняють великих історичних особистостей від мас. Дослідники вважали, що лідер...

Типи нормативів, використовуваних при контролі

0 коментарів

В процесі управління підприємством широке застосування знаходять різні нормативи і норми, які дозволяють на точної основі встановити оптимальні значення витрачених ресурсів, обгрунтовані і ефективні співвідношення між деякими типами ресурсів, ключовими...

Теорії лідерства

0 коментарів
Теорія рис

Теорія рис, або ще її називають теорією лідерських якостей - один з перших підходів в спробі вивчити і пояснити лідерство. Відповідно до цієї теорії лідерами не стають, ними...

Вимоги до організаційної структури

0 коментарів
Принципи формування організаційної структури

До організаційній структурі пред'являються численні вимоги, що відображають її основне призначення в управлінні.

Формально, структура управління повинна зрозумілою, економічною, раціональної, гнучкою, надійною, керованої і стійкою.

Всі...

Теорії характерних особливостей лідерства

0 коментарів
Поведінка лідера в організації

Поведінка лідера в організації розглядається як система соціально значущих, значно усвідомлених, обумовлених різними факторами домінант, власне функціональних характеристик особистості, що виявляються в процесі трудової діяльності з...

Типи управлінських рішень

0 коментарів

Класифікація управлінських рішень дозволяє, беручи до уваги їх особливості, зробити вибір на користь найбільш ефективних в рамках конкретної проблеми.

Управлінські рішення класифікують за:

характером їх прийняття кількості альтернатив частоті прийняття...