Оплата праці персоналу

Вартість робочої сили зводиться до вартості певної суми життєвих благ, яку отримує працівник за результати своєї праці. Конкретною формою вартості і є заробітна плата. Проте її розмір може відхилятися від вартості робочої сили під впливом стану ринку праці. Заробітна плата повинна залежати не тільки від результатів діяльності працівника, але і від результату роботи всього колективу.
Організація заробітної плати – забезпечення взаємозв’язку кількості і якості праці з розмірами її оплати шляхом використання сукупності складових елементів (нормування, тарифна система, премії, доплати і надбавки).

Принципи організації заробітної плати: зростання реальної і номінальної заробітної плати; відповідність заходів міру оплати праці; стимулювання працівника до досягнення високих результатів праці; забезпечення випереджаючих темпів зростання продуктивності праці порівняно з темпами зростання заробітної плати.
Механізм організації заробітної плати – це комплекс соціальних, економічних, технічних, організаційних і психологічних заходів, покликаних пов’язати міру праці з мірою його оплати.

Тарифна ставка – виражений у грошовій формі абсолютний розмір оплати праці різних груп і категорій персоналу в одиницю часу (годину, день, місяць). Мінімальна тарифна ставка – найменший рівень оплати, який і фіксується в колективному договорі в якості основи для побудови системи оплати праці персоналу. Вона встановлюється за виконання простих робіт нижчого рівня складності в нормальних умовах праці та за нормальної напруженості роботи.

Тарифна сітка-сукупність кваліфікаційних розрядів і відповідних їм тарифних коефіцієнтів.
У разі відрядної заробітної плати розмір заробітку залежить від продуктивності праці в одиницю часу. Відрядна оплата праці буває індивідуальна і групова, прогресивна і акордна. Умови застосування відрядної оплати праці: можливість нормування праці, обліку витрат праці, врахування результатів праці; наявність можливості збільшення виробництва, забезпечення всіх вимог технології, дотримання техніки безпеки і норм витрати ресурсів.

За акордної заробітної плати не встановлюється верхня межа заробітку. Він пропорційний результату роботи, що залежить від результатів праці.

Погодинна заробітна плата встановлюється переважно на конвеєрі і в тих випадках, коли не можна строго врахувати результати праці і строго пронормировать його.

Структура заробітної плати – основна заробітна плата, додаткова заробітна плата і заробітна плата, що виплачується з урахуванням соціальних факторів.

Основна частина заробітної плати включає тарифний заробіток, надбавку за продуктивність праці, індексацію, доплати за вислугу років.

Додаткова заробітна плата: відрядні підробітки, надбавки, в тому числі і по преміальним системам, за понаднормову роботу, вихідні та святкові дні, за вимушені перерви в роботі, шкідливі і небезпечні умови праці, стаж, всі премії за якість і кількість.

Заробітна плата, що виплачується з урахуванням соціальних факторів: виплати, у яких немає прямої відповідності з виробленою роботою.

Для того щоб система винагороди була ефективною, вона повинна відповідати наступним умовам:

– відповідати інтересам окремого працівника і групи;
– забезпечувати відповідність з результатом роботи;
– бути гнучкою і ясною;
– задовольняти потребам ринку.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Етатизм: визначення