Нормативні управлінські рішення

Нормативні рішення

Велике значення для характеристики всієї системи рішень має поняття нормативного рішення, яке представляє собою вибір керівника при виконанні своїх обов’язків в рамках займаної ним посади.

Нормативне рішення носить збірний характер, воно визначається всією сукупністю нормативно-пропонуються рішень керівництва, безпосередньо пов’язаних з посадовими функціями і формально-організаційним статусом.

Ці рішення дуже важливі для здійснення управлінської діяльності. Поряд з нормативними рішеннями управлінці змушені приймати велику кількість і вненорматівних (неформалізованих) рішень.

Види рішень

Всі нормативні рішення можна класифікувати на:

Запрограмовані рішення, що приймаються в заздалегідь передбачуваних ситуаціях, коли можна підготуватися до тієї чи іншої альтернативи. Ці рішення приймаються в стандартних ситуаціях, які пов’язані з основною сферою діяльності компанії.
Незапрограмовані рішення, які характеризуються тими ж особливостями, але з «зворотним знаком».

У практиці управління найчастіше рішення бувають частково запрограмованими, частково ні.

Іншою найважливішою класифікація нормативних рішень є поділ їх відповідно до залежності від того, при реалізації якої функції управління відбувається їх здійснення. У зв’язку з цим ознакою виділяються:

 • Цільове рішення,
 • Прогностичне рішення,
 • Планове рішення,
 • Мотивуюче рішення,
 • Контрольне рішення,
 • Організаційне рішення,
 • Корекційна рішення,
 • виробничо-технологічне рішення.

Відповідно до ознак вихідної невизначеності ситуації управлінських рішень і процесу вибору, вони класифікуються на:

 • Структуроване рішення,
 • Неструктуроване рішення.

Всі розглянуті класифікації можуть частково перекриватися і, в кінцевому рахунку, доповнювати один одного. Наприклад, раціональні рішення можуть бути одночасно і запрограмованими, і незапрограмованими.

Стосовно, до всіх управлінських рішень пред’являються деякі вимоги, які можуть задати нормативно-раціоналістичний ідеал.

Ефективність рішення

Прийняте нормативне рішення повинно забезпечувати конструктивну подолання проблемного питання і бути найкращим серед усіх потенційно можливих. Тільки таким чином досягається ефективність управлінської діяльності.

 • Обгрунтованість рішень (адекватне відображення особливостей реальної ситуації і конкретних способів її подолання);
 • Своєчасність рішень (співвіднесення з конкретно, що складаються в будь-який період часу ситуаціями);
 • Реалізація (виконуваність) рішення;
 • Конкретність і регламентованість рішення, що є передумовою для оптимальної реалізації наступного контролю результатів рішення, без якого воно не дієво і не конструктивно.

Поєднання жорсткості і гнучкості, відповідно до якого воно повинно виконуватися.

Цей принцип формулюється тоді, коли проводиться вибір з кількох альтернатив. Чим краще людина усвідомлює і долає фактори, які є обмежуючими або вирішальними, тим точніше він може вибрати найбільш сприятливу альтернативу.

Заключний аспект нормативного аналізу при прийнятті рішень – питання про основні методи, за допомогою яких він може реалізовувати себе. Це можуть бути такі методи, як теорія ігор, статистичних та динамічних рішень, теорія операцій, лінійне програмування, моделювання.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Що таке спам: визначення