Менеджмент

Види менеджменту

0 коментарів

Тепер коротко поговоримо про види. Є такі види: маркетинговий менеджмент, виробничий, фінансовий, інноваційний, інвестиційний, а також менеджмент в області збуту, персоналу та деякі інші.

Вивчаючи основи і типи менеджменту, управлінець...

Основні цілі і завдання менеджменту

0 коментарів

Цілі і завдання це не одне і те ж, вони мають відмінності. Мета - це кінцевий загальний результат, якого необхідно досягти, виконуючи поставлені завдання.

А завдання - це ряд дій,...

Менеджмент - що це таке і яка його сутність

0 коментарів

Що вивчає дана наука і яке її зміст? Почнемо з того, що це в першу чергу вид професійної діяльності.

Сутність менеджменту полягає в ефективному управлінні, яке проводиться в умовах сучасних...

Ресурси державного управління

0 коментарів
Значення ресурсів державного управління

Основу державного управління складає наявність у держави певних ресурсів, що забезпечують його існування і розвиток.

Під ресурсами з точки зору державного управління розуміють сукупність реальних і...

Сфери державного управління

0 коментарів
Поняття і види сфер державного управління

Державне управління охоплює практично всі сфери життєдіяльності суспільства.

Під сферою державного управління розуміється комплекс відносин організаційного характеру, обумовлених здійсненням спеціальних міжгалузевих повноважень.

Традиційно виділяють...

Інструменти стратегічного управління

0 коментарів
Місце менеджменту на підприємстві

Сучасні ринкові умови більшості національних економік світу вимагають від керівників та підприємців професійного підходу в організації роботи об'єктів господарювання. Управління стало розглядатися, як окрема галузь теоретичних...

Заходи корпоративної соціальної відповідальності

0 коментарів
Сутність і значення корпоративної соціальної відповідальності

У сучасному світі питань побудови соціально відповідального бізнесу приділяється підвищена увага. Разом з тим зростають вимоги і очікування суспільства щодо його представникам, особливо до...

Внутрішня корпоративна соціальна відповідальність

0 коментарів
Поняття внутрішньої корпоративної соціальної відповідальності

Для того щоб визначитися з тим, що з себе представляється внутрішня корпоративна соціальна відповідальність, необхідно розібратися в сутність соціальної відповідальності бізнесу як такий.

Незважаючи на...

Теорії лідерства в менеджменті

0 коментарів
Поняття лідерства в менеджменті

Під лідерством в загальному сенсі прийнято розуміти природний соціально-психологічний процес в групі, яка побудована на впливі особистого авторитету на поведінку членів групи. Воно є одним із...

Теорія Портера-Лоулера

0 коментарів

Теорія мотивації Портера-Лоулера є, на сьогоднішній день, однією з найпопулярніших теорій мотивації. Теорія мотивації дозволяє підсилити мотивацію людей в звичайному житті і на роботі. Мотивація, в свою чергу, це спонукання...