Менеджмент

Організаційна культура

0 коментарів

Організаційна культура – це феномен, який полягає в тому, що в організації негласно і зазвичай без письмового фіксування встановлюються і дотримуються специфічні норми і цінності, а також моделі поведінки.

Організаційна...

Лізинг персоналу

0 коментарів

Лізинг персоналу – це коротко чи середньострокова оренда персоналу іншою організацією.
Необхідність лізингу виникає, якщо тимчасово потрібний висококваліфікований фахівець; у відпускний період, за умови, що ніхто з штатних фахівців...

Адаптація персоналу

0 коментарів

Адаптація – це процес пристосування працівника до змісту і умов трудової діяльності і безпосередньо до соціального середовища.

Цілі адаптації зменшення початкових витрат за рахунок більш швидкого освоєння стандартів роботи; зниження...

Розстановка персоналу

0 коментарів

Під розстановкою персоналу в організації розуміється доцільне розподіл готівкових працівників по підрозділах і робочих місцях відповідно до ухваленій у організації системою поділу і кооперації праці, з одного боку, і здібностями...

Системи винагороди персоналу за результатами роботи

0 коментарів

Система Скенлона. Заснована на стимулюванні зростання продуктивності праці. В якості основного показника преміювання використовується зниження зарплатоємності продукції. Джерело виплати премій-економія витрат витрат порівняно з початковою величиною. 75% економії дозволяється витрачати...

Стимулювання персоналу

0 коментарів

Стимул – це зовнішній вплив на людину, метою якого є напрям його діяльності, поведінки в організації.

Стимулювання праці припускає створення умов (механізму), при яких заохочується активна трудова діяльність, дає певні...

Процесуальні теорії мотивації

0 коментарів
Теорія очікування Віктора Врума

Теорія, що описує залежність мотивації від того, як багато людина хотів би отримати і наскільки можливо для нього отримати те, що він хоче, за ті зусилля,...

Змістовні теорії мотивації

0 коментарів

Мотивація – це внутрішня властивість людини, складова частина характеру, пов'язана з його інтересами і визначає його поведінку в організації.

Сила мотиву визначається ступенем актуальності тієї чи іншої потреби для працівника....

Вивільнення персоналу

0 коментарів

Переважне право на збереження робочого місця при скороченні штатів «при рівній продуктивності і кваліфікації» мають такі працівники: інваліди, які отримали інвалідність або ушкодження здоров'я на підприємстві; ліквідатори ЧАЕС і мають...

Розвиток персоналу

0 коментарів

Розвиток персоналу – комплекс заходів, що включає професійне навчання випускників, перепідготовку і підвищення кваліфікації працівників, а також планування кар'єри в організаціях.
Мета розвитку персоналу – забезпечення організації добре підготовленими...