Менеджмент

Етатизм: визначення

0 коментарів

Що таке етатизм?

Етатизм (державництво) (від фр. État - держава) - світогляд і ідеологія, абсолютизують роль держави в суспільстві і пропагує максимальне підпорядкування інтересів особистостей і груп інтересам держави, яке...

Урбанізм: визначення

0 коментарів

Урбанізм в cоціології

Термін «урбанізм» охоплює ряд суміжних понять в різних дисциплінах. Урбанізм (від латинського urbanus - міський) в соціології з'явився завдяки інтересу вчених до впливу, яке здійснює зростання міст...

Теорія поколінь

0 коментарів

Історія виникнення

Згадка про таке поняття як покоління, і зокрема про єдність уподібнення і відмінності в процесі наступності зустрічається вже в працях давньогрецького філософа Платона.

Теорія поколінь Дж. Віко

Формування...

Теорія про креативний клас

0 коментарів

Автор теорії

Теорія Річарда Флоріди про креативному класі викликає роздратування і здивування у консерваторів, фундаменталістів і членів закритих політичних режимів у всьому світі. На це є істотні підстави. Річард Флорида...

Структура соціології

0 коментарів

Макроціологія і мікросоліологія

Мікросоціологія вивчає відносини людей в їх повсякденному житті. Основна увага спрямована на дослідження поведінки індивідів, їх вчинків, мотивів, які справляють визначальний вплив на взаємодію між людьми, що в...

Соціальний інститут: визначення

0 коментарів

Визначення соціального інституту

Основою розвитку суспільства є формування налагоджених правових контрольованих і стабільних соціальних взаємодій.

Соціальний інститут - усталений комплекс санкціонованих і несанкціонованих правил, принципів. Історично визначилися норми, установки, які...

Соціальні організації

0 коментарів

Визначення соціальної організації

Соціальна організація - історично сформована впорядкована система діяльності суспільства, людей або соціальних відносин, де встановлена ​​ієрархічна субординація і є певна структура.

Суспільні відносини в соціальних організаціях необов'язково...

Соціальні спільності: визначення

0 коментарів

Поняття соціальних спільнот

Соціальні спільності - одна з соціальних підсистем, група людей, що володіють загальними соціальними ознаками, що займають однакове соціальне становище, об'єднаних спільною діяльністю або мають спільні цілі, культурні...

Соціальні групи: визначення

0 коментарів

Що таке соціальна група?

Соціальна група - це один з головних елементів соціальної структури суспільства, що представляє собою сукупність людей, об'єднаних будь-яким істотним ознакою - спільною діяльністю, спільними економічними, демографічними,...

Соціальна дія: визначення

0 коментарів

Що таке соціальна дія?

Родоначальником теорії соціальної дії є вчений Макс Вебер. Для Вебера ця теорія настільки важлива, що він вносить її в поняття соціології. Згідно з Вебером, соціологія -...