Хронічний гломерулонефрит

Приблизно у 11-10% дітей гострий гломерулонефрит переходить у хронічний. Крім того, існує велика група дітей з первинним хронічним гломерулонефритом. Початок захворювання поступовий. Клінічно захворювання проявляється нефритичним, гематурична або змішаним синдромами. У дітей поступово гинуть функціональні одиниці нирки – нефрони, пошкоджується проміжна тканина. Звичайний результат хронічного гломерулонефриту – хронічна ниркова недостатність.

Міжнародною класифікацією визначено такі види хронічного гломерулонефриту: мембранозний, мембранозно-проліферативний, мезангіопроліферативний, фокально-сегментарний і Фібропластичний. Виділяють і швидко прогресуючий екстракапіллярний гломерулонефрит.
За перебігом хронічний гломерулонефрит може бути рецидивуючим, персистуючим і прогресуючим. При рецидивуючому гломерулонефриті періоди загострення змінюються ремісіями. Для персистуючого перебігу характерна безперервність активного процесу (обов’язково із зміною з боку сечі). При прогресуючому перебігу швидко розвивається хронічна ниркова недостатність (через 2-5 років від початку захворювання).

Прогноз хронічного гломерулонефриту залежить від клініко-морфологічного варіанту перебігу захворювання та своєчасності проведеної терапії.

Діагностика заснована на дослідженнях сечі (підвищення числа еритроцитів, білка, циліндрів, зміни питомої ваги). Зміни в крові проявляються диспротеинемией, підвищенням рівня залишкового азоту і креатиніну. Наступний симптом – підвищення артеріальний тиск.
Хворим призначають солі дієту, в період загострення необхідний постільний режим. Питний режим регулюють відповідно до діурезом.

Медикаментозна терапія залежить від перебігу захворювання.
При нефротичному синдромі призначають глюкокортикоїди, цитостатики, антиагреганти, антикоагулянти.

Якщо є лише протеїнурія, цитостатики не призначаються.
Лікування проводиться 3-5 років і більше.
При розвитку хронічної ниркової недостатності рекомендується хронічний гемодіаліз і трансплантація нирки.

Прогноз при хронічному гломерулонефриті залежить від клінічної форми захворювання. При нефротичному синдромі з клінічними змінами мембран клубочків одужання буває у 80-90% пацієнтів.

ПОДІЛИТИСЯ: