Вид, його критерії та екологічна характеристика

Жива речовина в природі існує у вигляді окремих дискретних таксономічних одиниць – видів (біологічних видів).

Біологічний вид (вид) – сукупність особин, що володіють загальними морфофізіологічні ознаками, біохімічним, генетичним (спадковим) схожістю, вільно перехресних один з одним і дають плідне потомство, пристосованих до схожих умов існування, які у природі певний ареал (область поширення), т. е. займають одну і ту ж екологічну нішу.

Види утворені популяціями і підвидами (останнє характерно не для всіх видів).

Біологічний вид характеризується наступними критеріями:

  • генетичним, тобто всі особини даного виду мають однаковим набором хромосом;
  • біохімічним, тобто для всіх особин цього виду характерні однакові хімічні сполуки (білки, нуклеїнові кислоти, тощо), які відрізняються від аналогічних з’єднань інших видів;
  • морфофізіологічним, тобто організми одного виду мають спільні ознаки зовнішньої та внутрішньої будови і характеризуються однаковими процесами, які забезпечують їх життєдіяльність;
  • екологічним, тобто особини даного виду вступають в однакові (відмінні від інших видів) взаємовідносини з природним середовищем;
  • історичним – особини даного виду мають однакове походження і в процесі внутрішньоутробного розвитку проходять однаковий цикл цього розвитку згідно біогенетичному закону;
  • географічним – особини даного виду проживають на певній території і пристосовані до існування на даній території.

У науці «екологія» широко використовують такі різновиди терміну «вид».

Вид шкідливий – наносить людині господарський шкоди чи викликає захворювання; поняття відносне, так як будь-який вид, що живе на планеті, займає певну екологічну нішу і виконує певну екологічну роль; наприклад, вовк може завдавати великої шкоди господарській діяльності людини, але він є «санітаром» природи, грає велику роль в «відбракування» нежиттєздатних особин тих видів, якими він харчується.

Вимерлий вид – це вид, який зник у результаті процесів еволюції, наприклад, птеродактиль.

Вимираючий вид – такий вид, властивості якого не відповідають сучасним умовам існування і генетичні можливості до пристосування до життя в нових умовах практично вичерпані; такі види можуть зберегтися тільки в результаті повного його окультівірованія (заноситься до Червоної книги).

Зникаючий вид – вид організмів, що знаходяться під загрозою вимирання за рахунок того, що чисельність збережених особин недостатня для відтворення виду, але генетично вид має сприятливі можливості для пристосування до умов зовнішнього середовища (заноситься до Червоної книги як вид, що знаходиться під загрозою).

Вид, який знаходиться під охороною – вид, навмисне нанесення шкоди особинам якого і порушення середовища її проживання заборонено певними законодавчими актами різного рангу (міжнародними, державними, місцевими), наприклад соболь та ін.

Структура виду полягає в тому, що він утворений окремими особинами, об’єднаними в популяції і підвиди.

Наявність підвидів характерно тільки для тих видів, які мають великі ареали, що характеризуються різноманітними умовами.

Популяція – група особин даного виду, здатних до схрещування і виробництву повноцінного потомства, що проживають на даній території, що має природні межі з іншими територіями, що ускладнює схрещування особин даної популяції з особинами іншої. Слід пам’ятати, що екологічної одиницею виду є популяція.

Популяції різних видів, що проживають на даній території, утворюють біоценоз, в якому ці популяції пов’язані один з одним різними зв’язками, в тому числі і харчовими.

ПОДІЛИТИСЯ: