Математика

Диференціювання

0 коментарів

 Диференціювання – визначення похідних і диференціалів всіх порядків від функції однієї змінної та частинних похідних і диференціалів, крім того, повних диференціалів від функцій більшості змінних.

 У операції диференціювання є властивість...

Види виробів

0 коментарів

Продукцією машинобудівного виробництва є машини.

Машина - це механізм або поєднання механізмів виконують доцільні дії для виконання роботи або перетворення енергії.

Крім підприємств, що випускають машини в цілому існують виробництва,...

Графік функції. Симетричне (дзеркальне) відображення

0 коментарів

 Симетричне (дзеркальне) відображення відносно координатних осей - другий етап перетворення графіка функції y ± k1 f (± k2 (x + a))+b.

Цей тип перетворень необхідно проводити в випадком, коли присутня...

Перетворення графіків функцій

0 коментарів

 Перетворення графіків функцій - це лінійні перетворення функції y = f(x) або її аргументу x до виду y = ± k1 f ( ± k2 (x + a))+b, а також...

Побудова графіків функцій

0 коментарів

 Графік функції – це множина точок, у яких абсциса представлена допустимою величиною аргументу х, а ордината - відповідні величиною функції y.

Графік виступає як геометричне зображення залежності, що зв'язує координати...

Графік функції. Паралельний перенос (зсув)

0 коментарів

 Паралельний перенос (зсув) вздовж осей ox і oy. - третій етап перетворення графіка функції y = ± k1 f ± k2 (x + a))+b.

Це перетворення функції здійснюємо на заключному...

Масштабування - перший етап перетворення графіка функції

0 коментарів

 Масштабування - операція стиснення або розтягування графіка функції вздовж осей абсцис і ординат.

Те, що потрібно виконати масштабування, показують коефіцієнти k1 і k2 у рівнянні y = ± k1 f...

Множення раціональних чисел

0 коментарів

 Дії з цілими числами мають такі ж властивості дій, як і з натуральними числами. Тобто, дії з раціональними числами мають властивості дій з цілими числами. Але при множенні раціональних чисел...

Трансцендентні числа

0 коментарів

 Трансцендентне число (від лат. transcendere — переступати, перевершувати) — це дійсне або комплексне число, яке не є алгебраїчним — іншими словами, число, яке не може бути коренем многочлена з раціональними...

Складені числа

0 коментарів

 Складене число — натуральне число, більше одиниці і яке не є простим. Всі складові числа – це твір 2-х натуральних чисел, які більше одиниці.

Наприклад:

 

3 можна розділити, щоб...