Математика

Квадратні нерівності

0 коментарів

 Квадратними нерівностей позначають нерівності типу

 

ax2+bx+c> 0,ax2+bx+c< 0,ax2+bx + c>0, ax2+bx + c<0,

 

де a, b і с - числа і і а ≠ 0.

 

Квадратні нерівності...

Ірраціональні нерівності

0 коментарів

 Ірраціональним нерівністю прийнято вважати таку нерівність, які включають невизначені величини або деякі функції невизначених значень під знаком кореня (радикала).

Для знаходження результатів ірраціональних нерівностей знайшла широке застосування аналогічна схема виконання...

Елементи множини

0 коментарів

 Концепція безлічі чисел виступає одним з основоположних невизначуваних положень математики. Під множиною розуміють спільність (група, клас, сімейство...) відомих об'єктів, пов'язаних який-небудь характерною рисою. Наприклад, можна розглядати безліч учнів школи, множин...

Основні способи розв'язання логарифмічних рівнянь

0 коментарів

 Логарифмічними рівнянням називають рівняння, в якому представлені невідомі величини під знаком логарифма.

Рівняння типу log2x=5 або log3(x-1)=0 –логарифмічні.

Логарифмічні рівняння, так само як і показові, відносяться до трансцендентним.

Найпростішим логарифмічним...

Натуральний логарифм

0 коментарів

 За основу логарифмів нерідко беруть цифру е = 2,718281828. Логарифми за цією підставою називають натуральним. При проведенні обчислень з натуральними логарифмами загальноприйнято оперувати знаком ln, а не log; при цьому...

Десятковий логарифм

0 коментарів

 За основу логарифмів нерідко беруть цифру десять. Логарифмів чисел за основою десять іменують десятковими. При проведенні обчислень з десятковим логарифмом загальноприйнято оперувати знаком lg, а не log; при цьому число...

Логарифм: визначення

0 коментарів

 Логарифмом (від грецького λόγος - «слово», «ставлення» і ἀριθμός - «число») числа b по підставі a ( logα b) називається таке число c, b=ac, тобто записи logα b=c і b=ac...

Система лінійних рівнянь

0 коментарів

Система m лінійних рівнянь з n невідомими це система виду: де a ij і b i (i=1,...,m; b=1,...,n) – деякі відомі числа, а x 1 ,...,x n – невідомі числа.

...

Лінійні нерівності

0 коментарів

 Лінійними називаються нерівності ліва і права частина яких представляє собою лінійні функції щодо невідомої величини. До них відносяться, наприклад, нерівності:

 

5>4 – 6x 9-x < x +...

Кубічні рівняння

0 коментарів

Кубічне рівняння - це алгебраїчне рівняння третього ступеня, типу:

ax3 + bx2 + cx + d = 0,

причому a не дорівнює 0.

 

Число х...