Математика

Раціональні рівняння

0 коментарів

Раціональні рівняння - це рівняння, в яких обидві складові сторони представляють собою раціональні вирази виду: s(x) = 0, або більш широко: s(x) = b(x), де s(x), b(x) – раціональні вирази.

...

Показові рівняння (нерівності)

0 коментарів

 Показовими рівнянь (нерівностей), прийнято вважати такі рівняння, в яких невідоме міститься у показнику ступеня. Найпростіше показове рівняння має вигляд: ах = аb, де а > 0, а ≠ 1, х...

Циклоїда

0 коментарів

 Циклоїда (від грецького - круглий). – крива яку формує фіксована точка окружності радіуса r, що котиться без ковзання по нерухомій прямій. Термін "циклоїда" запропонував Р. Галілей.

 

 

...

Спіраль Архімеда

0 коментарів

 Архімедового спіраль - плоска крива сформована траєкторією довільної точки, що рівномірно рухається по променю що бере свій початок в O, одночасно з цим сам промінь розмірено звертається навколо O. Перефразувавши...

Рівняння кривих. Троянда

0 коментарів

 Троянда - плоска крива, її креслення схожий з малюнком квітки. Ця крива в полярній системі координат характеризується виразом:

 

p = a sin k φ,

 

де a і k...

Астроїда

0 коментарів

 Астроїа – плоска крива, яку формує траєкторія точки, розташованої на окружності радіуса r, що котиться без тертя по внутрішній стороні нерухомої колу радіуса R = 4r.

 

 

...

Рівняння кривих

0 коментарів

 В аналітичній геометрії всякому рівняння виду F(x; у) = 0 може відповідати деяка лінія, властивості якої визначаються цим рівнянням.

Під F(x; у) = 0 розуміємо багаточлен ступеня n; ступінь многочлена...

Рівняння для різних видів кривих

0 коментарів

 Лемниската Бернуллі, плоска алгебраїчна крива, в прямокутних координатах описується рівнянням:

(Практично усі двійки - ступені)

 

(х2 + у2) 2 = 2с2(х2 - у2),

в полярній:

p2= 2c2...

Спосіб вирішення ірраціональних рівнянь

0 коментарів

 Спосіб вирішення ірраціональних рівнянь полягає у звільненні від радикалів вихідних рівнянь і зведення їх до відомих типів алгебраїчних рівнянь. Виконують це почленным зведенням ірраціонального рівняння в потрібну ступінь.

 

Наприклад:

...