Математика

Рівняння для різних видів кривих

0 коментарів

 Лемниската Бернуллі, плоска алгебраїчна крива, в прямокутних координатах описується рівнянням:

(Практично усі двійки - ступені)

 

(х2 + у2) 2 = 2с2(х2 - у2),

в полярній:

p2= 2c2...

Спосіб вирішення ірраціональних рівнянь

0 коментарів

 Спосіб вирішення ірраціональних рівнянь полягає у звільненні від радикалів вихідних рівнянь і зведення їх до відомих типів алгебраїчних рівнянь. Виконують це почленным зведенням ірраціонального рівняння в потрібну ступінь.

 

Наприклад:

...

Найпростіші тригонометричні рівняння tgх=а і ctg х = а

0 коментарів

 Будь-корені рівняння tg x = a, якщо х вказаний в радіанах знаходимо з співвідношення:

 

х= arctg a + mπ,

 

або для х в градусах:

 

х = arctg...

Найпростіше тригонометричне рівняння sin х = а

0 коментарів

 Існує можливість відобразити кожен корінь рівняння sin х = а, як абсциссу якоїсь точки перетину синусоїди y =ѕіпх і прямої у = а, і, відповідно вірно зворотне, абсциса будь-якої такої...

Найпростіше тригонометричне рівняння cos х = а

0 коментарів

Існує можливість відобразити кожен корінь рівняння cos х=а, як абсциссу якоїсь точки перетину косинусоиды у = cos х і прямої у = а, і, відповідно вірно зворотне, абсциса будь-якої такої...

Однорідні тригонометричні рівняння відносно sin та cos

0 коментарів

 Рівняння вважаються однорідним відносно sin і cos, коли всі його члени однаковою мірою відносно sin і cos однакового кута.

Розглянемо кілька прикладів однорідних тригонометричних рівнянь:

 

sin х — cos...

Рівняння перетину ліній

0 коментарів

 Для того щоб діагностувати взаємне положення довільних ліній, потрібно визначитися з їх рівняннями.

Значить, завдання на знаходження розташування точки перетину двох ліній, виражених рівняннями F1(x1;y1) = 0 і F2(x2;y2) =...

Рівняння кола

0 коментарів

 Окружністю прийнято позначати множину всіх точок площини, рівновіддалених від однієї точки – від центру.

У формулюванні колу згадується відстань між точкою кола і центром.

Формула відстані між двома точками М1(х1;...

Рівняння лінії

0 коментарів

Лінія на площині визначається (задається) як безліч точок, що характеризуються деякими тільки їм властивим геометричним ознакою.

Застосування на площині системи координат дає можливість охарактеризувати місце точки площини зазначенням пари чисел...

Таблиця квадратних коренів цілих чисел від 0 до 99

0 коментарів

Таблиця квадратних коренів цілих чисел від 0 до 99 з округленням до п'ятого знака після коми.

 

Як користуватися таблицею: в самому лівому стовпчику знаходяться десятки, у верхній сходинці знаходяться...