Математика

Лінійні функції

0 коментарів

 Якщо змінні х, у виражаються за допомогою рівняння Ах + By = C, при цьому числа А, В або принаймні одне з них, не дорівнює нулю, то графіком функціональної залежності...

Закономірності монотонності функцій

0 коментарів

 Зазначимо закономірності властиві монотонних функцій (вважаємо, що функції визначені на деякому інтервалі D).

Сума кількох зростаючих функцій буде в свою чергу зростаючою функцією.

Твір невід'ємних зростаючих функцій буде знову ж...

Достатні умови екстремуму функції

0 коментарів

 Є z0– критична (стаціонарна) точка функції y = f(z) (тобто внутрішня точка області її визначення, в якій похідна дорівнює нулю). В такому випадку можна вказати наступні достатні умови існування екстремуму...

Взаємозв'язок монотонності і похідною

0 коментарів

 Область зростання та спадання функції y = f(x) характеризується знаком її похідної.

Якщо похідна функції f`(x)> 0 на деякому проміжку x, то функція y = f(x) зростає на цьому проміжку;...

Функція

0 коментарів

 Функція – це математична величина, що показує залежність одного елементу «у» від іншого «х».

Інакше сказати: у залежність називається функцією змінної величини х, якщо кожному значенню, яке може приймати х...

Формули скороченого множення

0 коментарів

 Математичні вирази (формули) скороченого множення (квадрат суми і різниці, куб суми і різниці, різниця квадратів, сума і різниця кубів) вкрай не замінимі в багатьох областях точних наук. Ці 7 символьних...

Формули – інтеграли

0 коментарів

 Загальні формули інтегралів:

Формула інтегрування частинами:

Формула інтегрування за допомогою підстановки x=g(y):

Формула диференціювання невизначеного інтеграла:

Формули основних інтегралів:

Формула Ньютона — Лейбніца

0 коментарів

 Формула Ньютона — Лейбніца (основна теорема аналізу) дає зв'язок між 2-ма операціями: взяттям інтеграла Рімана і визначенням первісної. Формула Ньютона-Лейбніца - найважливіша формула інтегрального числення.

 

Нехай f неперервна на...

Перетворення рівнянь

0 коментарів

 Перетворення рівнянь ми проводимо при вирішенні рівнянь, коли послідовно замінюємо компоненти рівняння, поки не отримано найбільш просте х = а або сукупність рівнянь такого виду.

При цьому можуть застосовуватися такі...